Рейтинг
+27.65

Testlər

35 üzv, 59 topik

Ümumi immunologiya 12

551) Bronxial astma zamanı bronx divarlarının infiltratında hansı hüceyrələr üstünlük təşkil edir?

A) Neytrofillər
B) Eozinofillər
C) Seqmentnüvəli leykositlər
D) Limfositlər
E) Alveolyar makrofaqlar

Ədəbiyyat: Р.М. Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.173
Ardı →

Ümumi immunologiya 11

501) Yuxarı tənəffüs yollarının sekretində əsas immunoqlobulinlər hansıdır?

A) IgD
B) IgG, sekretor IgA, IgE
C) IgM
D) IgG
E) IgE

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г. стр.48
Ardı →

Ümumi immunologiya 10

451) Allergik rinitin inkişafının əsasında hansı immunoloji mexanizm dayanır?

A) Tez tipli allergik reaksiya( I tip)
B) Allergik rinitin mexanizmi immun deyildir
C) İmmunoloji allergik reaksiya ( III tip)
D) II tip allergik reaksiya
E) Ləng tipli allergik reaksiya (IV tip)

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.533
Ardı →

Direct and Indirect Speech

1. Choose the correct sentence in Indirect Speech.
“How long will it take you to write the essay? ”- asked Mary.
A) Mary asked how long it takes me to write the essay.
B) Mary asked how long it will take her to write the essay.
C) Mary asked how long it would take me to write the essay.
D) Mary asked how long it has taken me to write the essay.
E) Mary asked how long it took me to write the essay.


Ardı →

Ümumi immunologiya 7

301) Damcılı dəri sınağı hansı xəstələrə tətbiq olunur?

A) Bütün xəstələrə
B) Bakterial allergiyası olan xəstələrə
C) Sadalananların heç birinə
D) İnfeksion allergiyalı xəstələrə
E) Yüksək dərəcədə sensibilizasiyası olan xəstələrə

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.413
Ardı →

Ümumi immunologiya 6

251) Respirator allergiyanı hansı törətmir?

A) Trixofiton
B) Sadalananların hamısı
C) Penisillin
D) Aspergil
E) Mukor

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.410
Ardı →

Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası

4. Kür-Araz və Xəzər sahilində neft-qaz yataqların zəngin olmasının səbəbi:
A) çayların gətirdiyi alluvial süxurlar
B) səthin vulkanik süxurlarla örtülü olması
C) iqlimin isti və quru keçməsi
D) səthin çökmə mənşəli süxurlarla örtülü olması
E) ekzogen proseslərin zəif olması


Ardı →

Ümumi immunologiya 5

201) Di-Corci sindromu üçün hansı xarakter deyil?

A) Timusun hipoplaziyası
B) Timusun aplaziyası
C) Üz skletenin anomaliyası
D) Ürək qüsuru
E) Ekzema

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva «Klinik immunologiya» 2007-ci il, səh.174
Ardı →

Ümumi immunologiya 4

151) Aşağıdakilardan hansı anafilotoksindir?

A) C4
B) C3C4
C) C2
D) C1
E) C3a,C5a

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva «Klinik immunologiya» 2007-ci il, səh.54
Ardı →