İngilis dilində atalar sözləri

Bizim universitetin I semestrin ingilis dili imtahanında atalar sözləri də var idi, sayı 88 idi və mən bunu fakültə uşaqları üçün qeyd şəklində yazmışdım tərcümələri ilə. Məncə, bura da yazsam, faydalanarsınız:
"1) Honesty is the best policy.
Düzlük ən yaxşı siyasətdir.

2) Appetite comes with eating.
İştaha diş altındadır.

3) Never hit a man when he is down.
Yıxılana balta vurmazlar.

4) Two heads are better than one.
Ağıl ağıldan üstündür.

5) East or West, home is best.
Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı.

6) Better an egg today than a hen tomorrow.
Soğan olsun, nağd olsun.

7) Don't try to fly without wings.
Bacarmadığın işə girişmə.

8) Strike the iron while it is hot.
Dəmiri isti-isti döyərlər.

9) Still waters run deep.
Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı.

10) Like father like son.
Ot kökü üstə bitər.

11) After death doctor.
Toydan sonra nağara.

12) Tastes differ.
Hərənin öz zövqü var.

13) Forbidden fruit is sweet.
Oğurluq mal şirin olur.

14) Easy come, easy go.
Hayla gələn vayla gedər.

15) Custom is a second nature.
Öyrənmişə tövbə olmaz.

16) Cut your coat according to your cloth.
Ayağını yorğanına görə uzat.

17) First think, then speak.
Əvvəl düşün, sonra danış.

18) Everything is good in its season.
Hər şey öz fəslində gözəldir.

19) Out of sight, out of mind.
Gözdən uzaq, könüldən iraq.

20) Better late than never.
Gec olsun, güc olsun.

21) Speech is silver, silence is golden.
Danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır.

22) A friend in need, is a friend indead.
Dost pis gündə tanınar.

23) What is lost is lost.
Keçənə güzəşt edərlər.

24) A man can die, but once.
İgid bir dəfə ölər.

25) There is a black sheep in every flock.
Meşə çaqqalsız olmaz.

26) Money makes money.
Pul pul gətirər.

27) Leopard will never change his spots.
Qozbeli qəbir düzəldər.

28) Silence means consent.
Susmaq razılıq əlamətidir.

29) Time is the best healer.
Zaman ən yaxşı təbibdir.

30) Rome wasn't built in a day.
Roma bir gündə tikilməyib.

31) No bees no honey, no work no money.
Zəhmətsiz bal yeməzlər.

32) Knowledge is power.
Güc elmdədir.

33) No garden without weeds.
Qızılgül tikansız olmaz.

34) Pearls are ill valued by hungry swine.
Zər qədrini zərgər bilər.

35) As a man is so is his company.
Dostunu mənə göstər, sənin kim olduğunu söyləyim.

36) The best defence is offence.
Ən yaxşı müdafiə hücumdur.

37) To call a spade a spade.
Ağa ağ deyərlər, qaraya qara.

38) There is no smoke without fire.
Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz.

39) Don't trouble troubles me till trouble troubles you.
Dəymə mənə, dəyməyim sənə.

40) As you make your bed so you must lie in it.
Nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına.

41) All is not gold that glitters.
Hər parlayan qızıl deyil.

42) Never put off till tomorrow what you can do today.
Bu günün işini sabaha qoymazlar.

43) Where there is a will there is a way.
Niyyətin haraya, mənzilin oraya.

44) To kill two birds with one stone.
Bir güllə ilə iki dovşan vurmaq.

45) Don't count your chickens before they are hatched.
Cücəni payızda sayarlar.

46) Don't look a gift horse in the mouth.
Bəy verən atın dişinə baxmazlar.

47) Don't make a mountain out off melehill.
Milçəkdən fil düzəltmə.

48) No longer pipe, no longer dance.
Bağda ərik var idi, salam-sağ ol var idi.

49) So many countries so many customs.
Hər elin öz adəti var.

50) Every medal has its reverse.
Hər medalın iki üzü var.

51) They are hand and glove.
Su axar, çuxurunu tapar.

52) So many men, so many minds.
Hər kəsin öz ağlı var.

53) Who lives longest, he sees more.
Çox yaşayan çox bilər.

54) Score twice before you cut once.
Yüz ölç, bir biç.

55) Self done is well done.
Uşağa buyur, dalınca yüyür.

56) A steel tongue makes wise head.
Azacıq aşım, ağrımaz başım.

57) Think today and speak tomorrow.
Bu gün düşün, sabah danış.

58) Many a fine dish has nothing on it.
Üstü bəzək, altı təzək.

59) Skill is stronger than strength.
Vərdiş gücdən qüvvətlidir.

60) Roll my log and I will roll yours.
Əl əli yuyar, əl də üzü.

61) Trust, but not too much.
İnan, lakin yoxlamağı da unutma.

62) Life is not bad when you have bread.
Əgər güzəranın yaxşı keçirsə, demək, həyat yaxşıdır.
(Loru dildə: Çörək bol olarsa, basılmaz Vətən.:D)

63) One cannot put back the clock.
Ötən günlər geri qayıtmaz.

64) Talk of the devil and he is sure to appear.
Adını çək, qulağını bur.

65) Two of a trade never agree.
İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.

66) Many a true üord is spoken in jest.
Doğru sözü zarafatla deyərlər.

67) Second thoughts are best.
Müsəlmanın sonrakı ağlı məndə olaydı.

68) Hope is the last thing that we lose.
Ümid həyatda itirdiyimiz sonuncu dəyərdir.

69) There is nothing new under the sun.
Hər şey göz qabağındadır.

70) Measure for measure.
Üz üzə, göz gözə.

71) A new broom sweeps clean.
Təzə bardağın suyu sərin olar.

72) Don't cry over spilt milk.
Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.

73) God helps those who help themselves.
Səndən hərəkət, məndən bərəkət.

74) Good health is above wealth.
Neyləyirəm qızıl teşti, içinə qızıl qusa.

75) Cheapest is the dearest.
Ucuz ətin şorbası olmaz.

76) All cats are grey in the dark.
Gecə qara, cücə qara.

77) Live and learn.
Qulaq gündə 1 söz eşitməsə, kar olar.

78) Love is blind.
Sevgi kor olar.

79) Tomorrow is a new day.
Axşamın xeyrindən səhərin şəri yaxşıdır.

80) Time is money.
Vaxt qızıldır.

81) Who breaks pays.
İti öldürənə sürüdərlər.

82) Such master, such servant.
Ağası necə, nökəri elə.

83) March comes in like a lion and goes out a lamb.
Mart çıxdı, dərd çıxdı.

84) Never offer to teach fish to swim.
Bugünkü sərçə dünənkinə cik-cik öyrədir.

85) There is honour among thieves.
İt itin ayağını basmaz.

86) Every day is not Sunday.
Dəliyə hər gün bayramdır.

87) Fine feathere make fine birds.
Gözəllik ondur, doqquzu dondur.

88) Every bean has its black.
Hər gözəlin bir eybi var.
----------------------------
That's all!
Have a great day and good luck at all exams."

8 şərh

dunya-cahan
Honesty is the best policy.
Düzlük ən yaxşı siyasətdir.
Süvari
Mövzuya aidiyyatı olmasa da bir amerikan lətifəsi yadıma düşdü :)

An old and a young bull is talking on the hill:
Young one: There are lots of nice cows down there. Let's run down quickly and breed one of them
Old one: No boy, let's walk down slowly and breed all of them
aysel95
every day is not sunday :))))))
Bashirova_Gyulnar
 Never offer to teach fish to swim.
Blue
bu şərhə görə çox sağolu mənə çox köməyi olub, mənim kimi başqalarına kömək olacağına əminəm . 
seyidova
hmm bildiklerimde vardi bilmediklerim daha cox idi tewekkurler
5-30
Çox gözəl maarifləndim!təşəkkür
5-30
Yaşasın kayzen!