Рейтинг
+6.23

İntellekt və təhsil

30 üzv, 44 topik

Oxumuram, əl çəkin!

Uşağın məktəbdəki uğuru və uğursuzluğuna heç kim etinasız yanaşmır.  Nəyə  görə bəzi uşaqlar asant və həvəslə oxuyur, digərləri çətin öyrənsədə çalışır, üçüncü tip isə  yaxşı qabiliyyəti var amma oxumaq istəmir, bütün bunlar uşağı məktəbə gedən hər bir valideyini düşündürür.  Ümumilikdə isə məktəbdə uğur əldə etməyən uşaqları 2 qrupa bölmək olar. Biri bacarmır, digəri isə oxumaq istəmir. Bu uşaqlarla işləmək üçün müxtəlif yanaşma və müxtəlif metoddan istifadə etmək lazımdır. Oxumaq istəyən lakin müəyyən səbəblərdən oxuya bilməyən uşaqlarla işləmək nisbətən asandır bununla bağlı mütəxəssislərin təcrübəsi  də var. Bəs oxumaq istəməyən uşaqlarla nə etməli? Bunun üçün valideyinlər müxtəlif metodlar düşünə bilər, onlardan bəziləri ilə sizi tanış edək.
Qədim öyrətmə üsulana görə oxumaq bayram, hədiyyə hesab olunurdu. Uşağa yalnız özünü yaxşı aparanda kitab oxumaq imkanı verilirdi. Özünü pis aparanda ona kitab oxumaq qadağan edilirdi.
Ardı →

Zehni fəaliyyəti gücləndirən qida məhsulları

Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının Qidalanma institutunun alimləri müxtəlif qidaların beyin fəaliyyətinə təsirini öyrənərək maraqlı nəticəyə gəlmişlər. Məlum olmuşdur ki, beyin hüceyrələrinin fəaliyyətini ən adi qida məhsullarının köməyi ilə stimulə etmək olar. Əsas məsələ hansı məhsulun tərkibində nədən nə qədər olduğunu bilməkdir.
İnsan beyni mürəkkəb mexanizmdir və onun normal fəaliyyəti üçün sinir hüceyrələri (100 milyarddan artıqdır) çoxlu miqdarda enerji almalıdır.


Ardı →

İnformatika test sualları

101.Kataloqlar uzərində icra olunan əməliyyatlar hansılardır?
A)yenisini yaratmaq,baxmaq,icra etmək,silmək
B)yenisini yaratmaq,birləşdirmək,koçurmək,silmək
C)yenisini yaratmaq,baxmaq,koçurmək,silmək
D)baxmaq,icra etmək,silmək
E)silmək,koçurmək,icra etmək,yenisini yaratmaq
102.Köçürmə və silmə əməliyyatlarını tətbiq etmək olmaz..
A)muxtəlif kataloqlardakı fayllar qrupuna
B)ayrı-ayrı fayllara
C)butun kataloqa
D)bir fayla
E)bir kataloqdakı fayllar qrupuna
Ardı →

Biologiya testləri-1

1. Fiziologiya fənni orqanizmin hansı xüsusiyyətlərini öyrənir?
A) Funksiyaları, uyğunlaşmanı və fəaliyyəti
B) Quruluşu, inkişafı və uyğunlaşmanı
C) İnkişafı, uyğunlaşmanı, hüjeyrəvi quruluşu
D) Prenatal və postnatal inkişafı
E) Morfoloji əlamətləri,uyğunlaşmanı və inkişafı.
Ardı →

İnformatika testləri

1.Hansı yaddaş qurğuları daxili yaddaşdır?
A)əməli yaddaş qurğusu,keş yaddaşı
B)sərt disk,əməli yaddaş qurğusu,elastik disk
C)daimi yaddaş qurğusu,elastik disk
D)elastik disk,sərt disk
E)keş yaddaşı,elastik disk
2. Dot – matrix hansı qurğunun xüsusiyyətidir?
A) Printer
B) Klaviatura
C)Monitor
D)CD-ROM
E)Mikroprosessor
2. Mətn faylları hansıdır?
A)Doc, txt, lex
B)Com,exe,bat
C) Bmp, com, rtf
D)doc,exe, bat
E)xls,exe,bat
Ardı →

Hazırlıq proqramı necə olmalıdır?

Həftəlik dərs oxuma proqramını hazırlayarkən, gündəlik fəaliyyətinizi həftənin hər günü üçün ayrı-ayrı nəzərdən keçirməlisiniz. İstifadə edilə bilən proqram hazırlamaq üçün fəaliyyətinizi real olaraq proqramınızda əks etdirməlisiniz. Keçmişdə uğur əldə etmək üçün təklif olunan düşüncə “Oxumaq, oxumaq və yenə də oxumaq” şəklində idi. Halbuki günümüzdə çox oxumaq əvəzinə, “Təsirli və planlı şəkildə hazırlaşmaq” şüarı daha məqsədə uyğundur. Təsirli və planlı hazırlıq proqramının içərisində əyləncə, istirahət, ailəyə və sevdiklərinizə də vaxt ayırmaq mümkündür.
Bu proqramı 3 mərhələdə hazırlaya bilərsiniz:
Ardı →

Plansız oxumayın!

Bədbin düşüncələrdən uzaqlaşın, nikbin düşünün!...
İmtahan üçün nikbin şeylər düşünün, “imtahanı ölüm–qalım savaşına çevirməyin.” İmtahanda uğur əldə etməyəcəyiniz düşüncəsi sizə şəxsiyyət olaraq dəyərsiz, heç bir işə yaramayacaq bir insan olacağınız təəssüratını bağışlamasın. Uğur əldə etmənin başlıca məqsədiniz olduğunu, bu halda başqa seçimlərinizin də ola biləcəyini özünüzə tətbiq edin.
Keçmişdəki uğursuzluqlarınızı deyil, uğurlarınızı düşünün. Özünüzə aid bədbin düşüncələr əlinizi, qolunuzu bağlayar və sizi ruhdan salar. Uğursuzluqlarınızın səbəbini araşdırın, tapın və qarşısını alın. İmtahanlardakı uğurlarınızla mənəvi dəyərlərinizi bir tutmayın. İmtahanlarda tətbiq olunan testlər mənəviyyat testləri deyil, informasiya və məlumat testləridir.
Ardı →

Faydalı hazırlaşmaq!

Hazırlıq vaxtı-bir dəfə hazırlaşmaq üçün ayrılan vaxt ən az 45 dəqiqə ən çox isə 90 dəqiqə olmalıdır. Qısa aralar verərək edilən 1-2 saatlıq hazırlıq heç ara vermədən edilən 5 saatlıq hazırlıqdan daha faydalıdır. Əsas istifadə edilən vaxt deyil, o vaxtı necə dəyərləndirdiyindir. Hər gecə yatmamışdan əvvəl və hər səhər qalxdıqdan sonra 15-20 dəqiqə təkrar etməlisiniz. Bu, öyrəndiklərinizin möhkəmlənməsi üçün vacibdir.
Ardı →