Рейтинг
+2.27

investisiya layihələri

17 üzv, 14 topik

Investisiya və onun mahiyyəti

İnvestisiya — ümumilikdə müəyyən bir əmtəənin əldə edilməsidir. İnvestisiya qoyuluşu gələcəkdə mənfəət əldə etmək üçün canlı və cansız varlıqlara bağlanan xərclərin cəmidir.
İnvestisiyanın sadə şəkildə müxtəlif cür tərifi vardır:
— Xalq arasında: investisiya müəyyən məqsəd naminə istənilən bir iş üçün çəkilən xərclərdir,
— İş mühitində: İnvestisiya maliyyə vasitələrinin genişlənmə, yeniləmə və modernləşdirmə məqsədi ilə istifadə edilməsidir",
— Müəssisə səviyyəsinə görə: İnvestisiya ilə əlaqədar bir çox iqtisadçı alimlər müxtəlif tədqiqatlar aparmış və müxtəlif təriflər vermişlər. Le Courte, Schmallenbach kimi iqtisadçılar investisiyanı, müəssisə balansının aktivində olan əsas fondların cəmi kimi qələmə vermişlər. Məşhur alim J.M.Keynes və onun tərəfdarları olan Schneider, Lohman, Richti kimi iqtisadçı alimlər isə investisiyanı: pul ehtiyatlarının müxtəlif istehsal vasitələrinə çevrilməsi kimi qeyd etmişlər.


Ardı →

Sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən qadınlara tövsiyələr

Sahibkarlıqla məşğul olmaq qərarına gələn xanım!

İlk növbədə, dərindən fikirləş və yoxla, gör sahibkar olmaq üçün səndə bütün məlumatlar, imkanlar və keyfiyyətlər varmı?

Bil ki, məsələnin həllini başqalarının üzərinə qoymağı, onlara həvalə etməyi sevən, məsuliyyətdən, riskdən qorxan, yalnız yuxarının əmrilə fəallıq göstərən şəxsin biznesdə müvəffəqiyyətə nail olması çətindir. Bilməlisən ki,sahibkarın tipik əlamətləri bunlardır:

Dinamiklik, çeviklik, fəallıq, özünə inam, riskə hazır olmaq, işgüzarlıq,əzimlik, məqsədə nail olmaqda israrlılıq, digərləri ilə təmas qurmaq, böyük iş yükünün öhdəsindən gəlmək, həmin sahədə geniş biliyə sahib olmaq, hadisələrə olduqca tez reaksiya verməyi bacarmaq…


Sən aşağıdakı suallar vasitəsilə özünün şəxsi keyfiyyətlərini yoxla, nəticələr çıxar, lehinə və əleyhinə onları müəyyənləşdir:

• On iki saatdan çox iş gününə tab gətirmək üçün fiziki cəhətdən kifayət qədər möhkəmsənmi?

• Eyni vaxtda müxtəlif problemlərlə üzləşdikdə özünü itirməmək, çaşıb qalmamaq üçün mənəvi

Ardı →

Lizinq iqtisadi inkişafa necə kömək edir?

Lizinq özündə bank krediti, icarə, investisiya elementlərini cəmləşdirən münasibətlər kompleksidir. Lizinq lizinq verənlə lizinq alan arasında əksər hallarda uzunmüddətli xarakter daşıyan maliyyə sazişidir. Lizinq müqaviləsinə görə lizinq verən lizinq alana lazım olan əmlakı satıcıdan mülkiyyət hüququ ilə əldə etməli və lizinq alanın müvəqqəti sahibliyinə və istifadəsinə verməlidir.
Lakin lizinqin bir investisiya mexanizmi kimi inkişafı nəticəsində banklar və sığorta şirkətləri də lizinq münasibətlərinə qatılırlar. Beləliklə, lizinqin şərtləri bütün tərəflər üçün daha çevik və sərfəli olur. Lizinq iqtisadi inkişafa necə kömək edir?


Ardı →

Şəxsi mağazanı necə acmaq olar?

Geyim mağazasının açılışından bir gün əvvəl onun sahibi peyda oldu. O, artıq dizaynı bəyənmiş, ticarət avadanlığına «hə» demiş, hətta çeşidin seçimi zamanı özü şəxsən iştirak etmişdi. Fikirli halda 400 kvadrat metr ticarət meydanını gəzdi. Hər şey yaxşı idi, lakin nə isə çatmırdı… «Bəs personal?!» — deyə o, dəhşət içində qışqırdı. Gülməyin, bu, olmuş əhvalatdır. Mağaza açanda nəyi unutmaq olmaz? Aşağıda naməlum qalmaq istəyən üç mağaza direktorunun köməyilə hazırlanmış check-list verilmişdir.
1. Mağazanın ideyasının seçilməsi. Ən vacib sual budur. Sizin satmağa hazırlaşdığınız şey bazara lazımdırmı? Seçilmiş sahədə mövcud rəqiblər necədir? Böyük, orta və ya kiçik mağaza? Fikirləşin, ticarətin təşkili forması necə olacaqdır – piştaxta, özünəxidmət və ya qarışıq? Bir mağaza, yoxsa şəbəkə? 
2.Potensial alıcıların müəyyən edilməsi. Sizin mağazaya kimlər gələcək? Siz əminsiniz ki, sizin mallar onları maraqlandıracaq? Bunu siz belə hesab edirsiniz, yoxsa potensial alıcılar? Onlar yalan danışmamışlar ki? Mütləq məqsədli auditoriyanın nümayəndələri ilə qabaqcadan söhbət edin. Və qonşuluqda kimlərin yaşadıqlarını öyrənin.

3.Çeşid (assortiment). Təklif olunan malların hansı çeşidi sizin piştaxtada olacaq? Sizin rəqibləriniz nə satır və onların satdıqlarına tələbat varmı? Siz bu cür mallar satacaqsınızmı? Siz icarədarlar, bank filialı və ya mübadilə məntəqəsi, şəxsi mini-istehsal üçün sahələr ayıracaqsınızmı?

4.Maliyyə hesabları. Biznes-plan son dərəcə ciddi tərtib olunmalıdır. Xərclərin çox hissəsini qabaqcadan nəzərdə tutulmamış məsrəflər təşkil edir. Ona görə də, bütün hesablamalarınızı ikiyə vurun. İdeyanızı həyata keçirmək üçün kifayət qədər vəsaitiniz varmı? Yaxşısı budur ki,sonradan əmək haqqı verə bilməyəcəyiniz personalı işdən çıxarmaqdansa, maliyyə prioritetlərini dərhal yerbəyer edin.


Ardı →