Əlifzəbər – ƏZöhr-Zöhr islamın insanlara vacib buyurduğu beş namazdan birinin adıdır.Zöhr kəlməsinin lüğəti mənası "günəşin zenit nöqtəsinə çatdığı vaxt"dır.Bu namazın adından da göründüyü kimi,onun qılınma vaxtı günəş zenit nöqtəsinə çatdıqdan sonradır."İsra" surəsinin 78-ci ayəsində Zöhr namazının qılınma vaxtına işarə edilib,"Bəqərə" surəsinin 238-ci ayəsində isə ona xüsusi təkid edilib.Zöhr namazı 4 rükətdir.Lakin səfərdə olan şəxs Zöhr namazını 2 rükət qılmalıdır.Bəzi islami mənbələrə əsasən ,İslamda namazın vacib edildiyi ilk vaxtlarda Məhəmməd Peyğəmbər (s.a.s) Mədinəyə hicrət edənə kimi bütün namazlar ,o cümlədən,Zöhr namazı müsəlmanların ilk nqıldığı namaz olub və zöhr adlandırılması bununla əlaqədardır,yəni "ilk zahir olan,üzə çıxarılan,qılınan namaz".Bizdə el arasında Zöhr namazına günorta namazı da deyilir.

Əsr - müsəlmanlara vacib namazlardan digəri Əsr namazıdır.Əsr kəlməsinin lüğəti mənası "sıxmaqdır".Günün axşama yaxın sonuna da məcazi mənada əsr deyilir.Bunun səbəbi həmin vaxt insanların işlərinin daha sıx ,gərgin olmasıdır.Çünki hamı gün ərzində görülməsini nəzərdə tutduğu işi sona çatdırmaq üçün həmin vaxt daha gərgin çalışır.Əsr namazının vaxtı Zöhr namazından sonra Məğribə kimidir.Günün əsr çağı qılınan namaz da Əsr namazı adlanır.Əsr namazı 4 rükətdir və səfərdə olan şəxs əsr namazını zöhr kimi 2 rükət qılmalıdır.Cümə gününün əsr vaxtı çox fəzilətli vaxt hesab edilir və o,dua etmək üçün ən münasib vaxtlardandır.Bizdə el arasında Əsr namazına ikindi namazı da deyirlər.

Məğrib - Məğrib kəlməsinin lüğəti mənası "günəşin üfüqdə batdığı yer və ya zaman"dır.məğrib həm də müsəlmanlara vacib olan gündəlik 5 namazlardan birinin adıdır.Məğrib namazı 3 rükətdir.Gündəlik namazlardan Məğrib namazı yeganə namazdır ki,onun rükətlərinin sayı səfərdə olarkən də dəyişməz qalır.islam şəriətində məğrib namazının vaxtı günəş batdıqdan sonra Şərqdə yaranan qırmızılıq Qərbə tərəf keçəndən sonradır.Bizdə el arasında Məğrib namazına Axşam namazı da deyirlər.

İşa- İşa sözünün lüğəti mənası "gün batandan sonra səmanın qərb tərəfindəki işıqlığın getdiyi vaxt ,axşam,gecənin ilk üçdəbiri"dir.Dini terminalogiyada Məğrib namazından sonra gecənin yarısına kimi ,bəzi istisna hallarda Sübh namazına qədərdir.İşa namazı 4 rükətdir və səfərdə olanda o da iki rükət qılınmalıdır.El arasında işa namazına Xiftən ya da yatsı namazı da deyilir.Quranda adı aşkar şəkildə qeyd edilən iki namazdan (digər namaz sübh namazıdır) biridir.(Nur surəsi ,ayə 58).Quranın bəzi ayələrindən belə qənaətə gəlmək mümkündür ki,namaz bütün ilahi dinlərdə mövcud olub("Məryəm",30-31;54-55;"Hud",87 və.s ).Tarixi mənbələrə görə,bəzi dinlərdə,məsələn,zərdüşt və saibilərdə də gündəlik namazların sayı 5 olub.Bu,bütün insanların namaza mənəvi ehtiyacının olmasından xəbər verir.

 

Mənbə:"Karvan" jurnalı

loading...

0 şərh