Karl Bryullov-İnes de Kastronun ölümü

    Tarixi rəsmlərin müəllifi Karl Bryullovun bir əsərinin tarixçəsi. Portuqaliya kralı IV Afonsu 1339-cu ildə oğlu Pedrunu Kastiliya şahzadəsi Konstansa Manuela ilə evləndirir. Lakin şahzadə arvadının qulluqçusu İnes de Kastroya vurulur. Onların gizli sevgi macərası 1445-ci ilə kimi davam edir. Həmin ildə Konstansa doğuş zamanı vəfat edir. Pedru artıq öz sevgisini gizlətmir. Öz gözəlliyi ilə şahzadəni özünə əsir edən İnes de Kastrodan kralın xoşu gəlmirdi. Çünki İnesin Pedrudan 3 oğlu və 1 qızı var idi. Bu da gələcəkdə Portuqaliya taxtına iddianın ola biləcəyini istisna etmirdi.Digər tərəfdən İnesin qardaşları Pedrunu Kastiliyanı işğal etməyə sövq etmək istəyirdilər. Portuqaliya kralı isə belə bir müharibəni arzulamırdı. 1455-ci ildə şahzadə Pedru hərbi səfərdə ikən kral IV Afonsunun yaxınlarının təkidi ilə İnes de Kastronu edam edirlər. Məhz qəsdçilərin İnesi edam etmək istədikləri vaxtı Karl Bryullov təsvir etmişdir. Bunu eşidən Pedru atasına qarşı vətəndaş müharibəsinə başlayır.Ağır müharibə xalqın tələbi ilə 1357-ci ildə tərəflərin barışması ilə başa çatır. Həmin il kral da vəfat edir. Taxta çıxan Pedrunun ilk işi İnesin qəsdçilərini tapmaq oldu. Rəvayətə görə Pedru şəxsən onların ürəklərini yarıb çıxarmışdır.(Birinin bel tərəfdən digərini sinə tərəfdən).Tezliklə kralın əmri ilə İnesin cənazəsi qəbirdən çıxarılaraq kraliça geyimi ilə kralla yanaşı otuzdurulur. Bütün feodallar həm kralın həm də İnesin əlini öpməklə sədaqət andı içirlər. 1367-ci ildə Pedru özüdə vəfat edir.  Onu sevgilisi ilə üzbəüz dəfn edirlər. 

0 şərh