Ezamiyyə vərəqəsi

                                                                            

                                      (I üz)

                             Ezamiyyə vərəqəsi

Verilir ____________________________________________________________________

                                ( soyadı, adı, atasının adı)

__________________________________________________________________________

                             (vərəqə verən birlik, müəssisə, idarə)

ezam olunan_____________________________________________________________

                                          (təyin olunan məntəqə,

_________________________________________________________________________

                                   birlik, müəssisə, idarə, təşkilatın adı)

Ezamiyyət müddəti ________________________________________________ gündür.

_________________________________________________________________________

                                        (ezamiyyətin məqsədi)

_________________________________________________________________________

 ƏSAS: Əmr (sərəncam) №

«………..» ______________________201_____ cü il

Pasportu göstərməklə etibarlı hesab edilsin.

 birlik, müəssisə, idarə, təşkilat

rəhbərinin imzası:

 

 

(II üz) 

Təyin olunmuş yerə gedilən, çatdığı və oradan qayıtdığı gün

 

Getdi ________________________                 Gəldi______________________________

«……»________________201   cü il                «…..»_______________________201   cü il

möhür                                                        möhür

Getdi ________________________                 Gəldi______________________________

«……»________________201   cü il                «…..»_______________________201   cü il

möhür                                                        möhür

Getdi ________________________                 Gəldi______________________________

«……»________________201   cü il                «…..»_______________________201   cü il

möhür                                                        möhür

Getdi ________________________                 Gəldi______________________________

«……»________________201   cü il                «…..»_______________________201   cü il

möhür                                                        möhür

 

Qeyd: Təyin olunmuş yerə gedilən, çatdığı və

          oradan qayıtığı gün ayrı-ayrılıqda qeyd olunur.                                                                      

 

0 şərh