Kişilər haqda bilmədiklərimiz

— Əsl kişini qadını sevməlidir! Bütün qadınların da arzuladığı ən əsas məqam budur. Kişilər isə  çox vaxt sevmir, daha doğrusu sevə bilmir.

— Əsl kişi həmişə qadının istəyini yerinə yetirər

— Əsl kişi odur ki, həyat yoldaşının doğum gününü yadında saxlayar, ancaq bilmir ki, onun neçə yaşı tamam olur. Həyat yoldaşının yaşını bilib doğum gününü unudan kişi isə...

— Kişi heç vaxt yaşını gizlətmir məhz bu səbəbdən onlar arasında uzun ömürlülər daha çoxdur. 

— Adi kişilər həyatda heç bir iz qoya bilmir ancaq əsl kişilər möhür qoyub gedənlərdir.

— Qadınsız kişi “sepsis” velosiped kimidir. 

— Kişilər həyatı boyu gördükləri işləri yalnız özü üçün edir, yalnız avarçılığı özləri üçün edirlər. 

— Bütün kişilər başqa qadınla gəzə bilər. Təbiət bu cinsə bu ixtiyari verir. 

— 8 Mart günü hər bir kişi səmimi olaraq etiraf edə bilər və etiraf edir də: Bu gün mənim günüm deyil!

— Əsl kişi qadına hər zaman dəstək olmalıdır.

— Kişinin həyata olan marağı nə qədər kiçik olarsa, onun üçün ən kiçik problem belə həll edilməz görünə bilər. 

— Kişinin həyatdakı ən böyük fantaziyası belə qadınlarla bağlıdır.

— Qadın kişiyə xəyanət etmiş olarsa, qadının daha yaxşısına ehtiyacı var  deməkdir. Kişi qadına xəyanət edərsə, o yeni qadın axtarışındadır deməkdir. 

— Qadınlar uşaq kimidir: Yox deməyi xoşlayır.

— Kişilər də uşaq kimidir: Bu kəlməni (Yox) ciddi qəbul edirlər. 

— Kişi özünü pis hiss edirsə o, qadın axtarışına çıxır. Özünü yaxşı hiss edirsə, ikincisinə ehtiyac duyur. 

— Kişi ilə qadının bir-birini anlamamasının səbəbi həyatı boyu bir-birlərini anlamamalarıdır.

— Bütün həyat boyu qadın və kişi bir-birilərinə münasibətdə yanılırlar: Kişilər fikirləşir ki, qadınlar hamısı müxtəlifdir. Qadınlar isə  deyir: “Bütün kişilər eynidir!” 

— Kişi 20 yaşında Playboy, 40 yaşında Playman, 60 yaşında Play-off, 80 yaşında isə Game-over rolunda olur.

0 şərh