Qiyamət Əlamətləri

  Xahiş edirəm axra qədər oxuyun!!! Sonda qiyamtə əlamətləri mövzusu ilə bağlı ən təsir edici yazı, vidio və s "Linklər" təqdim olunacaq.

  Allah -Təala Qurani-Məciddə buyurur: " Həqiqətən, qiyamt gələcək , buna heç bir şəkk-şübhə yoxdur". (Həcc surəsi, 7-ci ayə)   Bir dəfə Rəsuli-Əkrəm (s) cənabları məsciddə xütbə oxuyurdu.Cəmaət içində bir nəfər qalxıb dedi:
   -Ya Rəsuləllah, Qiyamət haçan olar?   
  O,  Cənab (s) buyurdu: Bu barədə sual olunan sual edəndən artıq bir şey bilmir; amma Qiyamət "Qəflətən" olacaq .
  Quranda xəbər verildiyi kimi , Qiyamətin nə vaxt bərpa olacağı yalnız Allah-Təala özü bilir.Amma onun nişanələri və əlamətləri vardır. O Cənabın(s) söylədiyi əlamətlər aşağıdakılardır:
 1. Elm məhv olar.
 2. Çox zəlzələlər gələr.
 3. Fitnə-fəsad çoxalar.
 4. Dünyanı hərc-mərclik əhatə edər.
 5. Cəmaət öz istəkləri dalınca gedər.
 6. Imarətlər xərabə qalır.
 7. Xərabəlri tikib təmir edərlər.
 8. Böyük yaşayış yerlərindən biri Şərqdə , biri Qərbdə Biri də Ərəbistan yarımcəzirəsində yerə qərq olar.
 9. Günəş qərb tərəfdən baş vurar.
 10. Dəccal zahir olar.
 11. Yəcuc və Məcuc tayfası gəlib dünyanı əhatə edər.
 12. Məryəmin oğlu Həzrəti-İsa asimanda yerə nazil olar.
 13. Yəmən tərəfdən ipəkdən yumuşaq bir yel əsər.
 14. Insanlarda bir zərrə iyman qalmaz.
 15. Sonra Ədən tərəfədən bir od gələr.O, Cənabdan (s) soruşsular ki, bu hadisə haçan olar? Buyurdu:
 16. Onda ki, Quran oxuyanlarınız əmirləri tərifləyər;
 17. Əmirlərinizə təzim edərsiz.
 18. Fəqir və kasıbları zəlil və xar edərsiz.
 19. Havacat oxumaq , çalıb-çağırmaq yayılar.
 20. Zinanı aşkar edərlər.
 21. Binaları ucaldallar.
 22. Quranı müxtəlif həvalar və məqamlar üstündə oxuyarlar.
 23. Batil əhli həqq əhlinə hakim olar .
 24. Mərufə əmr və münkərdən nəhy edən kəslər azalar.
 25. Namazı gözdən salıb zay edərlər.
 26. Xalq öz şəhvətlərinə tabe olar, öz nəfslərinin  istədiklərini edərlər.
 27. Zalim əmirləri hər işdə qabağa salarlar.
 28. Özləri xəyanətkar , vəzirlər isə fisq-fücür sahibləri olar.
 29. Qurana hərislik artar
 30. Alimlər münafiq olar...  davamı tezliklə!!!

 

Əhmdəağa Əhmədov İslam Təlimi kitabına əsaslanmışdır.

Qiyamət əlamətləri mövzusu ilə bağlı ətraflı maraqlananlar üçün ən təsir edici seçilmiş "Linklər" M sıxın  edin!!! Bu mövzu ilə internetdə 10 minlərlə resus tapılmışdır ən təsir edici yazı, kitab, şəkil, vidio və s aşağıda M sıxın!!!

 1. http://big.az/forum/index.php?showtopic=406
 2. http://tac.az/index.php?newsid=43485
 3. http://legend.az/6345-qiyametin-elametleri.html
 4. http://islamaz.com/index.php?newsid=58
 5. http://www.main-board.eu/azerbaycan/360289-qiyametin-elametleri.html
 6. http://www.islamevi.az/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=95
 7. http://az.harunyahya.tv/videoDetail/Lang/18/Product/1213/QIYAMƏTIN_ƏLAMƏTLƏRI
 8. http://bizimera.tv/index.php?newsid=3691
 9. http://dusunek.net/2010/11/04/qiyamet-elametleri-yaxinlasir/
 10. http://birlik.az/aktual/qiyametin-elametleri-vefa-quluzade-qerbe-inanmir.html
 11. http://www.baxabax.com/Video/7492/Qiyamətin_əlamətləri.html
 12. http://favorit.az/din-islam/5796-qiyametin-elametleri.html
 13. http://www.dinifetvalar.com/?p=3166
 14. http://www.bakunights.net/heyat-terzi/din/6337-qiyametin-399lametleri.html
 15. http://imanmedia.ge/index.php?newsid=448a

1 şərh

Zeyneb_Ehmedova
belə mövzuları çox bəyənirəm