Рейтинг
+11.83

Hüquq və qanunvericilik

16 üzv, 106 topik

Boşanma zamanı mülkiyyət bölgüsü

Qanunvericiliyimizdə nikahla, o cümlədən onun pozulması ilə bağlı əsas, ümumi məsələlər Ailə Məcəlləsi vasitəsilə tənzimlənir. Kişi ilə qadın nikaha daxil olduqdan sonra ər-arvadın qarşılıqlı hüquq və öhdəlikləri meydana gəlir. Bu öhdəliklərdən biri də mülkiyyət münasibətləri ilə əlaqədardır. Boşanma zamanı yaranan məsələlərdən biri də ümumi birgə mülkiyyətin bölünməsidir.
Davamı →

Əlilliyə görə müavinət

Əlilliyi olan şəxslərə müavinətin təyin olunması üçün hansı məqamlara diqqət edilir ?
Sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş müavinət növlərindən biri də 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə görə müavinətdir.
Müavinət əmək qabiliyyəti olmayan şəxsin əmək pensiyası hüququ olmadıqda təyin edilir.

Müavinətin məbləği aşağıdakı kimidir:
Davamı →

Avtomobili cərimə meydançasına aparan qayda pozuntuları

Hansı hallarda avtomobiliniz cərimə meydançasına aparılacaq ? 
Bunun qarşısını necə almaq olar ?

  • Dayandırılmış nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsdə və onunla birlikdə gedən sərnişinlərdən hər hansı birində nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ və ya nəqliyyat vasitəsinə sahiblik hüququ olmadıqda;
  • Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanları və ya onlardan biri

Davamı →

Rüşvət hansı halda cinayətdir?

Rüşvət — əksər insanın ikrah hissi ilə qarşıladığı, cəmiyyətin tərəqqisinə, şəffaf inkişafa mane olan amildir. Rüşvətxorluq korrupsiya cinayətlərinin ən geniş yayılmış, çox təəssüf ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrinə sirayət edən, dövlət və  cəmiyyət üçün bəla hesab olunan aktdır.

Davamı →

Analıq və iş

Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət
Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi vərəqəsi əsasında verilir. Hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətin müddəti 126 təqvim günü təşkil edir (doğuşa qədər 70 təqvim günü, doğuşdan sonra 56 təqvim günü). Ağır doğuş, iki və daha artıq uşağın doğulması zamanı doğuşdan sonrakı məzuniyyətin müddəti 70 təqvim gününə qədər uzadılır. 

Davamı →

İşçi hansı hallarda işdən azad edilə bilər?

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsində işəgötürən və işçi arasındakı münasibətlər qaydalarla tənzimlənir. Bu məcəllənin 70-ci maddəsində işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsaslarından bəhs edilir.
Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən aşağıdakı əsaslarla ləğv edilə bilər:
a) müəssisə ləğv edildikdə;
b) işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə;
c) peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) kifayət dərəcədə olmadığına görə işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan tərəfindən müvafiq qərar qəbul edildikdə;
Davamı →

Kişinin bankda pulu varsa, qadın boşanma zamanı pay tələb edə bilərmi?

Günümüz üçün aktual olan hüquqi məsələlərdən biri də boşanma zamanı yaranan mübahisələrdəndir. Nikahdan əvvəl və ya nikah dövründə ər və arvadın əldə etdiyi əmlak boşanma zamanı necə bölünməlidir?  Məsələ ilə bağlı Vəkillər Kollegiyasının üzvü, gənc vəkil Orxan Dadaşovun fikirlərini öyrəndik.
Vəkil açıqlamasında bildirib ki, bu məsələ Ailə Məcəlləsinə əsasən tənzimlənir. Boşanma zamanı əmlak bölgüsü məsələsində bir neçə mübahisəli məqam yaranır və aşağıdakı kimi aparılır:
Davamı →

Dövlətçilik ənənələrimiz

Azərbaycan çox qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan ölkələrdən biridir.
Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk dövlət Mannadır. Üç yüz ilə yaxın bir müddət ərzində mövcud olmuş bu dövlət süqut etdikdən sonra Azərbaycan ərazisində yeni dövlətlər yarandı.
Strateji baxımdan olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən, zəngin təbii sərvətlərə malik olan Azərbaycan torpaqları daim yadelli işğalçıların basqınlarına məruz qalmışdır. Lakin bir-birini əvəz edən bu yürüşlər dövlətçilik ənənəmizə mane ola bilməmiş, torpaqlarımızda yaranmış dövlətlər iqtisadi, siyasi və mədəni yüksəlişə nail olmuşlar.
Davamı →

Cәmiyyәtin idarә olunmasında dövlәtin funksiyaları

Dövlәtin idarә olunmasında müxtәlif insanlar iştirak edirlər. Onlar dövlәtin idarә olunmasını dövlәt orqanları, müәssisә vә tәşkilatlar vasitәsilә hәyata keçirirlәr. Dövlətin məqsədi onun funksiyalarında əks olunur.
Dövlətin fəaliyyətinin istiqamətləri onun funksiyaları adlanır. Bu funksiyalar iki qrupa bölünür.
Siz bunların bir neçәsi ilә tanış olmusunuz. Bәzi funksiyalarla da tanış olaq.
Davamı →

Dövlәtdә idarәçilik

Bütün cәmiyyәtlәrdә dövlәtin müxtәlif idarәetmә formaları vardır. Dövlәt hakimiyyәti müxtәlif üsul vә vasitәlәrlә hәyata keçirilir. Dövlәtin idarәetmә formaları dövlәtin ali idarәetmә orqanlarının tәşkilini, fәaliyyәt müddәtlәrini vә sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edir. Demokratik* dövlәt dövlәt formalarından biridir. Demokratik dövlәtlәrdә xalqa dövlәt işlәrindә iştirak etmәk hüququ verilir. Demokratik cәmiyyәt siyasi partiyalar vә tәşkilatların qarşılıqlı әlaqәsinә әsaslanan hakimiyyәt sistemidir.
Davamı →