Рейтинг
+45.12

Lətifələr

51 üzv, 84 topik

Mollanın qaynanası

Molla Nəsrəddinin qaynanası paltar yuyarkən çaya düşüb, sulara batıb, itib gedib.
Qəsəbə xalqı yığışıb axtarmağa çalışıblar qadını.
Molla da axtarmaqda, ama hər kəs kimi çayın axdığı tərəfə deyil də gəldiyi tərəfə doğru gedərək...
Görənlərdən biri çaşıb qalıb bu işə və səslənib Molla`ya:
-Molla sən tərs tərəfə gedirsən!
Başını adamdan tərəfə çevirən Molla bu qarşılığı verib:
-Sən mənim qaynanamı tanımazsan qardaş.
Dünyanın ən tərs qadınıydı o.
Mütləq cəsədi də tərs tərəfə getmişdir...
Davamı →

Qatır

Molla Nəsrəddin bir gün qatıra minibmiş.  Molla Nəsrəddin lətifələri

Heyvan olduqca sürətli gedirmiş.

Molla da onu tuta bilmir, dayandıra bilmirmiş.

Bunu görən bir qonşusu soruşubmuş:

-Molla, deyib, belə tələsik-tələsik hara nə yana?

Molla güc bəla səslənib:

-Qatır haraya gedərsə o yana...Davamı →

Anar Məmmədxanovdan yeddi lətifə

25 yaşında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olmuş, 15 il bu mötəbər kürsüdən öz sözünü demiş Anar Məmmədxanovdan qalan həm də yüzlərlə lətifədir — səhnəciklərdir. 

A.Məmmədxanov sağlığında bu yumoristik yazıları feysbuk səhifəsində paylaşıb, amma rus dilində. Bu lətifələrin (“bayka”ların) bir qismini ana dilimizə çevirmək qərarına gəldim.

Əlbəttə, buna görə hər şeydən öncə millət vəkili Elmira Axundovaya minnətdar olmalıyıq. Çünki bu yazıların toplanmasında və kitab halında (rus dilində) çap olunmasında pay sahibidir; Elmira xanım kitabın müqəddəməsində yazır ki, qeyri-adi yumor duyğusuna malik, son dərəcə gözəl hekayəçi Anar Məmmədxanovun bir zamanlar internet saytlarında paylaşdığı bu məzəli tarixi hadisələri kitab halında nəşr etməyi ona görə gərəkli hesab edib ki, bu nümunələr A.Məmmədxanovun portretini yeni cizgilərlə tamamlayır.
                                                                                                                                 Məmməd ORUC
Davamı →

Elə isə əmrimdə müntəzir dur


Harun ər-Rəşid həmişə Şeyx Bəhlulu məclisinə çağırtdırıb, onun hazırcavablığından zövqlənib əylənərmiş. Günlərin bir günü xəlifənin vəzirlərindən biri ələ salmaq məqsədilə Bəhlula deyir:

– Muştuluğumu ver, Bəhlul! Əmirəlmöminin səni öküz və eşşəklərə sərkərdə təyin etmişdir.
Bəhlul deyir:
– Deməli, sən də mənim rəiyyətlərimdən birisən. Elə isə əmrimdə müntəzir dur!
Davamı →

Bişmiş yumurtadan cücә çıxır, bişmiş taxıl bitmir?

Bir kişi yolla gedirdi. Yolda bir qarıya rast gәldi. Kişi bәrk acmışdı. Qarıya dedi:
– Qarı nənә, mәnә beş yumurta bişir, pulu ilә ver.
Qarı beş yumurta bişirib, ona verdi, ancaq һәlә pulunu almadı. Kişi çörәyini yeyib, üç illik sәfәrә çıxdı. Kişi üç il ölkәlәri, şәһәrlәri gәzәndәn sonra geri qayıdıb, yenә dә qarının yanına gәldi. Kişi qarıya dedi:
– Qarı nәnә, mәnә beş yumurta bişir ver.
Qarı dedi:
– Keçәn yumurtaların pulunu ver, sonra bişirim.
Kişi dedi:
– Baş üstә. Keçәn dәfә özün almadın.
Kişi vermәk istәyәndә qarı dedi:
Davamı →

Get, peyğəmbərliyini elə

Bir dəfə Bəhlul özünü peyğəmbər elan edir. Xəlifə bunu eşidib, Bəhlulu hüzuruna çağırtdırır və ondan xəbər alır.
– Sən kimsən?
– Mən peyğəmbərəm – deyə Bəhlul cavab verir.
– Peyğəmbər olduğunu sübut edən bir möcüzə göstərə bilərsənmi ?
– Bəli !
– Məsələn necə?
– Məsələn, mən adamın düşündüyü fikiri oxuya bilərəm?
Davamı →

Hələ düzəlməyib


Bir gün Bәһlul Danәndә qardaşı xәlifә ilә gedirdi. Gördülәr ki, göydәn bir әl uzandı. Bәһlul onu görәn kimi barmağını qaldırdı, әl o saat yox oldu. Xəlifə bu işә tәәccüb elәyib Bәһluldan soruşdu:
– Qardaş, bu sirdәn mәni agaһ elә, görüm o әl nә idi? Nә üçün sən barmağını qaldırdın, o yox oldu?

Bәһlul dedi:
– O, saһibi-zamanın әli idi. Dedi ki, dünya düzәlibsә gәlim, mәn dә barmağımı qaldırıb ona dedim ki, zәһmәt çәkib gәlmә, һәlә beşdәn biri dә düzәlmәyib. O da çıxıb getdi.
Davamı →

Bəhlul Danəndə məsləhəti

Bəhlul Danəndənin evlənmək istəyən bir nəfərə məsləhəti.
Günlərin birində birisi gəlib Bəhlul Danəndəyə deyir:
Bəhlul, mən evlənmək istəyirəm, bir ağıllı məsləhət ver, kimi alım?
Bəhlul deyir:
Qız alsan sən bilərsən, dul alsan mən bilərəm, ərindən boşanmış alsan, nə sən bilərsən, nə mən.
Sonra Bəhlul:
— Dəh, atım, dəh,-deyib qarğı atını səyridir. Kişi Bəhlulun dalınca yüyürüb deyir:

— Ay Bəhlul, axı mən səndən söz soruşdum, sən heç nə demədin.
Bəhlul deyir:
— Bala, sən məni başa düşmədin, mən sənə öz məsləhətimi verdim. Özü də dedim ki, özün bilərsən hansını alarsan, qabaqcadan xasiyyətlərini də söylədim.
Oğlan yalvarır ki, Bəhlul Danəndə, yenə başa düşmədim, açıq de…
Davamı →

Ziyafət

Bəhlul Danəndə adəti üzrə Harunun təşkil etdiyi məclisə gəlir. Məclis iştirakçılarını salamlayaraq yuxarı başa keçir və şirin söhbətlər edir.
Az keçmiş sanki yuxuya dalırmış kimi, gözlərini yumub başını aşağı salır. Bir neçə dəqiqədən sonra gözlərini açıb gülümsəyərək ətrafdakılara nəzər salır. 

Harun məsxərə ilə ondan sonruşur: «Aman Allahım, de görək haralard…a oldun, nələri gördün?» Bəhlul özünü itrmədən deyir: «Əmirin taxt-tacı hər zaman yüksəklərdə olsun! Gözlərimi yumub xəyalımda özüm üçün dəbdəbəli taxt-tac, böyük imarətlər, xidmətçilər, fəth olunan böyük şəhər və kəndlər, sayı bilinməyən kənizlər təsəvvür etdim. Elə bir səltənət kimi dünyada tayı-bərabəri olmayıb».
Davamı →

Xeyir verənə xeyir, zərər verənə zərər

Padşaһ şikara çıxmaq istәyәndә Bәһlul ona bәrkdən gülür. Padşaһın ona acığı tutur. Әmr edir ki, onu öldürsünlәr. Kim öldürsün? Heç kәs. Cәllad da Bәһlulu öldürmәyi boynuna götürmür. Bir arvad padşaһa xәlvәtcә deyir:
– Mәn ona zәһәr verib öldürərәm, һeç kәs dә bilməz.
Padşaһ arvada afәrin söylәyib, yalandan Bәһlula da:
– Sәni öldürmәdim, günaһından keçdim, – deyir.

Padşaһ şikara gedir. Qadın zәһәrlә un yoğurub üç çörәk bişirir. Çörəklәri gәtirib Bәһlula verib deyir:
Davamı →