İncə bellər uzun yaşayır

Artıq kütlənin toplanması ilə əlaqədar kökəlmənin iki tip forması ayırd olunur.Alma və rmud tip adlandırılına bu formalar öz xüsusiyyətləri ilə seçilir və artıq bir çoxlarımız məlumdur.Birinci halda əsas piy kütləsi əsas bel və çanaq olmaqla aşağı hissədə toplanırsa,ikinci tipdə yuxarı və aşağı nahiyə üzrə bərabər paylanır. Alma tip kökəlməyə məruz qalanlar diabet,hipertoniya və ateroskleroz səbəbindən digərlərinə nisbətən 7 il daha az yaşayırlar.Armud tip kökələnlər 86% az ehtimalla işemiyadan,46% az ehtimalla ürək çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Bunun səbəbi isə onunla bağlıdır ki,artıq yükləri yuxarı nahiyələrdə toplananların orqanizmində insulinə qarşı həssaslıq itir ki bu da metabolik sindrom ilə nəticələnir,yəni maddələr mübadiləsi əksikliklər ilə baş verir.Piylənmə ilə digər metabolik xəstəliklər arasındakı əlaqə isə artıq bir çoxlarına məlumdur.Qorxuducu tərəf budur ki,bundan  bəşəriyyətin 25%  əziyyət çəkir.

0 şərh