Рейтинг
0.00

Mahnı sözləri

2 üzv, 228 topik

Futbol

Səyyad Əlizadənin repertuarından

Eşidirsənmi yenə,
Marş çalmır, sevgilim.
Yamyaşıl meydanlar,
Bizi çağırır, sevgilim.

Nəq.:

Gəl girək qol-qola,
Biz gedək futbola.
Hamı çıxsın yola?isevgilim.
Sevirəm futbolu,

Vururam mən qolu.
Dostlarım deyir ki,

Qol,qol,qol...
Vur, vur, bir də vur,
Olsun qol!

Hamının arzusudur,
Ucalsın futbolumuz.
Qələbə qazansın qoy,
Futbol ulduzlarımız.

Nəq:

Dünyanı fəth edəcək.
Azərbaycan futbolu.
Qələbə yollarıdır,
Futbolumuzun yolu.
 
 
 
Müəllif: Rafiq Babayev Sayad oğlu, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
Mənbə: “1001 mahnı” kitabı.4-cü nəşr, 2007

Davamı →

Fikir eləmə

Mus: Emin Sabitoğlu, söz: Nəriman Həsənzadə

Sən fikir eləmə, gözəldir həyat,
Nə qədər mən sağam, fikir eləmə.
 
Bu gün yanındayam, sabah hardasa,
Demə mən uzağam, fikir eləmə.

Davamı →

Fərzəli

Mus. Emin Sabitoğlu, söz: Səməd Vurğun

Qələmçə bulağı tək
Safdır arzun-diləyin,
Səni daim ucaldır,
Bol bəhrəli əməyin.

Nəq.:

Xərəklərə sığışmır
Dolu salxım kəhrəba,
Halal olsun Fərzalı,

Deyir sənə el-oba.
Həsəp suyu, qədim çay
Sənə lay-lay çalıbdır.

Doğulduğun ana kənd
Səndən ilham alıbdır.
 
Müəllif: Rafiq Babayev Sayad oğlu, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
Mənbə: “1001 mahnı” kitabı.4-cü nəşr, 2007

Davamı →

Fəridəm

Xalq mahnısı

Dağ başında quzu var.
Ahu kimi gözü var.
Qız oğlanı istəsə,
Kimin ona sözü var?

Nəq.:

Fəridəm, ay Fəridəm,
Gözəl qızsan Fəridəm.
Bir baxmısan, bir də bax.
Mənim gözəl Fəridəm.

Ay mənim gülüzarım,
Sənsiz olar ah zarım.
Mənə baldan şirindir,
Desən acı söz yarım.

Bu gələn haralıdır,
Dağların maralıdır.
Əyil üzündən öpüm,
Ürəyim yaralıdır.
 
 
 
Müəllif: Rafiq Babayev Sayad oğlu, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
Mənbə: “1001 mahnı” kitabı.4-cü nəşr, 2007

Davamı →

Fərəh qızım

Mus: Nadir Əzimov, söz: Rəsmiyyə Sabir
 
İllərlə yol gələn bir arzuyla sən
Gəldin bu dünyaya, ay Fərəh qızım.
Tanrı lütf eyləyib göylərdən bizə,
Göndərib nə gözəl pay, Fərəh qızım.

Davamı →