Fobiya növləri-1

Hər şeydən qorxmaPanafobiya (Panophobia)

Əşya çoxluğundan qorxmaPolifobiya (Polyphobia)

Yeniliklərdən qorxmaNeofobiya (Neophobia)

Təbiət yaradışları

Havadan qorxma — Anemofobiya (Anemophobia)

Buludlardan qorxma—Nefofobiya (Nephophobia)

Soyuqdan,buzdan və şaxtadan qorxma — Kriofobiya (Cryophobta)

Gecədən qorxma — Niktofobiya (Nyctophobia)

Qaranlıqdan qorxma— Skotofobiya (Scotophobia)

Gündən qorxma— Eozofobiya (Eosophobia)
Günəş işığından qorxma — Fenqofobiya (Phengophobia)

İşıqdan qorxma — Fotofobiya (Photophobia)

İşıq işartısından qorxma —Selafobiya (Selaphobia)

Şimşək və ildırımdan qorxma — Brontofobiya (Brontophobia)

Elektrik enerjisindən qorxma — Elektrofobiya (Electrophobia)

Parlaq işıqdan qorxma — Fotoauqliyafobiya (Photoaugliaphobia)

Yüksək səsdən qorxma —Liqirofobiya (Ligyrophobia)

Kosmik yaratıqlardan qorxma — Kosmikofobiya (Kosmikophobia)

Meteoridlərdən qorxma — Meteorofobiya (Meteorophobia)

Kometlərdən qorxma — Kometofobiya (Cometophobia)

Aydan qorxma —Selenofobiya (Selenophobia)

Şimal şəfəqindən qorxma — Aurorafobiya (Auroraphobia)

Ulduzlardan qorxma— Astrofobiya (Astrophobia)

Günəşdən qorxma— Heliofobiya (Heliophobia)

Quraqlıqdan qorxma — Kserofobiya (Xerophobia)

Daşqın (sel basma)-dan qorxma— Antlofobiya (Antlophobia)

Dumandan qorxma — Homixlofobiya (Homichlophobia)

Tufandan qorxma—Lilapsofobiya (Lilapsophobia)

Göldən qorxma— Limnofobiya (Limnophobia)

Çay yaxud axar sulardan qorxma — Potamofobiya (Potamophobia)

Dəniz və okeanlardan qorxma — Talassofobiya (Thalassophobia)

Uçurum(sıldırım)-dan qorxma — Kremnofobiya (Cremnophobia)

Yağışdan qorxma— Ombrofobiya (Ombrophobia)

Kölgədən qorxma —Sçiopofobiya (Sciopophobia)

Qardan qorxma— Xionofobiya (Chionophobia)

Sudan qorxma —Hidrofobiya (Hydrophobia)

Küləkdən qorxma — Ankraofobiya (Ancraophobia)

Hündürlükdən qorxma — Akrofobiya (Acrophobia)

Meşəlikdən qorxma— Hilofobiya (Hylophobia)

Bitkilərdən qorxma — Botanofobiya (Botanophobia)

Ağaclardan qorxma— Dendrofobiya (Dendropriobia)

Göbələklərdən qorxma —Mikofobiya (Mycophobia)

Güllərdən qorxma — Antrofobiya(Anthrophobia) və Qoxulardan qorxma — Olfaktofobiya (Olffactophobia)

 

Situasiyalar

Başqalarının diqqətli nəzərlərindən qorxma — Skoptofobiya (Scoptophobia)

Toxunmadan qorxma — Afenfosmofobiya (Aphenphosmophobia)

Seksual yanaşmadan qorxmaq—Kontreltofobiya (Contreltophobia)

Zorlamadan qorxmaq— Virginitifobiya (Virginitiphobia)

Bədbəxt hadisədən qorxmaq — Distixifobiya (Dystychiphobia)

Atom partlayışından qorxmaAtomosofobiya (Atomosophobia)

Radiasiyadan qorxma— Radiofobiya (Radiophobia)

Fiziki yaxud mənəvi cəzalandırılmadan qorxma— Rabdofobiya (Rhabdophobia)

Döyülmədən qorxma — Mastiqofobiya (Mastigophobia)

Tənqidçidən qorxma — Enissofobiya (Enissophobia)

Nə iləsə əlaqəli olmaqdan qorxma— Merintofobiya (Merinthophobia)

Boğulmuş vəziyyətdə olmaqdan qorxma — Pniqofobiya (Pnigophobia)

İçməkdən qorxma — Anqinofobiya (Anginophobia)

Kütlə içərisində olmadan qorxma — Oxlofobiya (Ochlophobia)

Yemək və yemək arxasındakı söhbətlərdən qorxma — Deypnofobiya (Deipnophobia)

Üstünü kirlətməkdən qorxma — Ripofobiya (Rhypopnobia)

Hipnoz təsirinə düşməkdən qorxma — Hipnofobiya (Hypnophobia)

Mühakimə prosesindən qorxma — Litikafobiya (Liticaphobia)

Evlənməkdən qorxma — Qamofobiya (Gamophobia)

Cərrahiyyə əməliyyatından qorxma — Tomofobiya (Tomophobia)

Dini mərasimlərdən qorxma — Teleofobiya (Teleophobia)

Təklikdə qalmaqdan qorxma — İzolofobiya (Isolophobia)

Yaxşı xəbər eşitməkdən qorxma — Evpofobiya (Eupohobia)

Nəzərdən qaçmaqdan qorxma — Atazaqorafobiya (Athazagoraphobia)

Lağa qoyulmaqdan qorxma — Kataqelofobiya (Katagelophobia)

Maddələrdən qorxma

Alkoqoldan qorxma — Metilofobiya (Methyphoba)

Şərabdan qorxma — Oynofobiya (Oenophobia)

Zərərli qazlardan qorxma — Aerofobiya (Aerophobia)

Tozdan qorxma— Amatofobiya (Amathophobia)

Nəcisdən qorxma — Koprofobiya (Coprophobia)

Materiyadan qorxma —Seplofobiya (Seplophobia)

Qidadan qorxma— Sçibofobiya (Cibophobia)

Sarımsaqdan qorxma — Alliumofobiya (Alliumophobia)

Ətdən qorxma — Karnofobiya (Carnophobia)

Tərəvəzlərdən qorxma —Laxanofobiya (Lachanophobia)

Qızıldan qorxma — Aurofobiya (Aurophobia)

Metaldan qorxma— Metallofobiya (Metallophobia)

Zəhərdən qorxma— iofobiya (iophobia)

 

Vəziyyət

Ağrı—Alqinofobiya (Alginophobia)

Aşağı baxarkən baş hərlənməsi — İllinqofobiya (Illyngophobia)

Ürək bulanması — Dinofobiya (Dinophobia)

Huş və yaxud zəiflik — Astenofobiya (Asthenophobia)

Yorğunluq — Kopofobiya (Kopophobia)

Gecə eyakulyasıyası — Oneyroqmofobiya (Oneirogmophobia)

Menstruasiya— Menofobiya (Menophobia)

Qocalıq —Qerontofobiya (Gerontophobia)

Yuxu —Oneyrofobiya (Oneirophobia)

Təklik — Monofobiya (Monophobia)

Qəzəblənmək — Anqrofobiya (Angrophobia)

Məğlubiyyət— Kakorrafiofobiya (Kakorrhaphiophobia)

Başqalarından asılı olmaq — Soteriofobiya (Soteriophobia)

Uğurusuzluq— Atixifobiya (Atychiphobia)

Nəyisə unutmaq və ya unudulmuş olmaq — Atazaqorafobiya (Athazagoraphobia)

Azadlıq —Elevterofobiya (Eleutherophobia)

Şənlik —Xerofobiya (Cherophobia)

Yarımçılıq— Atelofobiya (Atelophobia)

Qısqanclıq— Zelofobiya (Zeiophobia)

Gülüş — Qeliofobiya (Geliophobia)

Sevgi — Erotofobiya (Erotophobia)

Aşiqlik —Filofobiya (Philophobia)

Xatirələr — Mnemofobiya  (Mnemophobia)

Yoxsulluq—Peniafobiya (Peniaphobia)

Zənginlik — Plutofobiya (Plutophobia)

Minnətdarlıq—Doksofobiya (Doxophobia)

Sevinc — Hedonofobiya(Hedonophobia)

Məsuliyyətlilik — Hipengiofobiya (Hypengyophobia)

 

10 şərh

bahar
Bu qədər qorxunun içində,həqiqətən yeganə qorxduğum şey «illinqofobiya» aşağı baxarkən baş hərlənməsi oldu. Bu isə məndə sonradan yaranmış qorxudu.
Niyaz
bahar,Hündürlükdən qorxma — Akrofobiya (Acrophobia) Bu da mənim baş bəlamdı(((
MaksiMuS
Bunlardan hamisi mende var:) Uje öyrewmiwem Korkularimla Yawamaya :D
Responsible
Sevinc və gülüşdən qorxu qəribə gəldi mənə :)
Kinosunas
Hündürlükdən qorxma-Akrofobiya.Bunu sonradan bilmişəm.Qorxduğumu bilmirdim. Qorxularımla yaşamağı deyil ,üzləşməyi artıq öyrənmişəm.Bunu da bacaracam.Maraqla oxuduğum yazılardan biri.Təşəkkür
məryam
Heç nədən qorxmamaq-qorxmamalogiya:)
Nailə_Qasarayeva
Məryəm, məndə deyəsən elə budu. :)
Medikamentoz
Bəzən insanlar qorxmaq ilə ehtiyatı səhv salırlar.Əgər Sən itin Səni murdarlamamasından ehtiyat edirsənsə bu qorxmaq deyil,əgər şəkilə baxanda da qaçırsansa bu artıq fobiyadır.