Рейтинг
+23.95

Marketinq strategiyaları

25 üzv, 132 topik

Uğurlu biznes qurmaq üçün nə etməli?

Hər sahədə olduğu kimi, kiçik və orta biznes də günü-gündən inkişaf edir. Amma dayanıqlı biznes fəaliyyəti qurmaq o qədər də asan məsələ deyil. Çünki kifayət qədər rəqabətin və risklərin çox olduğu bir sahədən söhbət gedir. Bəlkə də məhz bu məqam biznesi daha maraqlı və rəngarəng edir. Təsadüfi deyil ki, çətinliklərə və risklərə baxmayaraq, öz biznesini qurmaq istəyənlərin sayı ildən ilə daha da artır.
Onlardan biri də həmsöhbətim Kənan Səlimovdur. Deyir ki, sıfırdan nəyəsə başlamaq həmişə çətin olur: «Mənim kimi, öz işini qurmaq istəyən yüzlərlə gənc var. Biznesə başlamağın ən çətin tərəfi maddi məsələlərlə bağlıdır. Adicə, istədiyin formada ofis tapmaq belə, bəzən çox ciddi məsələyə çevrilir. Plazalardakı ofislərin aylıq kirayə haqqı kifayət qədər yüksəkdir.
Davamı →

Biznesdə xərcləri azaltmağın praktik üsulları

Hər bir biznes sahibi xərclərini optimal şəkildə azaltmağın yollarını axtarır. Bu xərclərin azaldılmasının yeni yollarını axtarmadan biznesiniz çətin ki, çiçəkləsin.

Əhəmiyyətli dərəcədə vəsaitə qənaət etməyə kömək edən praktik üsullar:

Freelancer əməkdaşlar
Hər il ofisdən kənar və freelancer işləyən əməkdaşların sayı artmaqdadır. Rahat qrafik, evdən işləmək imkanı, seçim şansı – bütün bunlar bütün dünya üzrə milyonlarla insanı cəlb edir. Məhz freelancer əməkdaşlar sığorta, məzuniyyət xərcləri və s. baxımdan şirkətə qənaət etmək imkanı yaradır. Bu ucuz işçi qüvvəsindən müxtəlif istiqamətlərdə istifadə etmək olar: şifrələmə, dizayn, kopiraytinq, tərcümə və s.
Davamı →

Istehlakçıların cəlb edilməsi və əldə saxlanılması

Malgöndərmələr zənciri üzrə əməkdaşlarla münasibətlərin yaxşı­laş­dırıl­masından başqa, bir çox kompaniyalar öz istehlakçıları ilə əla­qələrin möh­kəmləndirilməsinə və onların sadiqliyinin gücləndirilməsinə də oriyentasiya edirlər. Əvvəllər istehsalçıların əksəriyyəti alıcıları hər hansı bir sabit verilən kimi nəzərdən keçirirdilər. Amma müasir alıcı qiymətlərdən yaxşı xəbərdardır, daha tələbkardır, səhvləri bağışlamır, rəqiblər isə daima ona daha yüksək keyfiyyətli analoji əmtəələr təklif edirlər. Buna görə də, bu gün əsas məsələ istehlakçı tələbinin ödənilməsi deyil. Bunu sizin rəqiblərinizin əksəriyyəti çox asanlıqla edəcəkdir. Əsas iş daimi müştərilərin əldə edilməsidir. Ən azından, məşhur ingilis iqtisadçısı Cefri Hitomer belə düşünür.
Davamı →

Əmtəənin faydalılığı və istehlakçıların təmin olunması

Müasir alıcı, məhsulların, ticarət marka­larının, istehsalçıların, qiymətlərin və malgöndərənlərin «hərbi qayda da» düzülmüş sırası ilə üz-üzə gəlir. Alıcı nəyə əsaslanaraq seçim edir? Bizim fik­ri­mizcə, istehlakçı ona maksimal fay­dalılıq gətirəcək təklif axtarır. O, əm­təə­nin axtarılması üzrə xərclərin, öz bilik­­lərinin məhdudluğunun, gəlirlərin çevik­liyi və səviyyəsinin əlverişli həddi çər­çi­vəsində faydalılığının maksimum­laş­dı­rıl­masına meyl edir. Istehlakçıda əmtəənin (xidmətin) müəyyən faydanın göz­lə­nilməsi meyli formalaşır ki, elə bunun əsa­sında da o, hərəkət edir. Isteh­lak­çının təmin olunması dərəcəsi və təkrar alış etmək ehtimalı məhz isteh­salçının təklifinin istehlakçının tələblərinə uyğun gəlib-gəl­məməsindən asılıdır.
Davamı →

17.5 Yeni məhsulun istehsalına hazırlıq

“Təxəyyüldəki maneə ...  problemi həll edən şəxsə problemi düzgün başa düşməyə və ya onun həlli barədə düşünməyə maneəçilik edir” (Adams, 1987). Bu maneələrin  xarakteri və dayanıqlılığı müxtəlif insanlar üçün müxtəlif ola bilər, ancaq, innovasiya ilə məşğul olan təşkilatlar mövcud maneələri etiraf etməli və onlardan qaçmağa çalışmalıdır (şəkil 17.9).


Ardı →

Satışda nələrdən çəkinməli

Satış mövzusunda hamımız hər gün kitab, jurnal oxuyur, seminarlar və konfranslarda iştirak edirik. Əksər hallarda yazılan texnikaları və taktikaları bilməməyimizə baxmayaraq, performanslarımızın fərqli olmasına çalışırıq.

Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdu ki, "Ən Yaxşı Satıcıları" və «Yaxşı Satıcılar» arasında əməlli-başlı fərq var. Belə ki Yaxşı Satıcılar müvəffəqiyyətlidir, ancaq yalnız özü kimi kəslərə satış edə bilir, özü kimi geyinən, danışan, həyat tərzinə sahib, eyni mədəniyyət və ya məktəbinə getmiş…

 Ən Yaxşı Satıcılar isə hər kəslə dialoqa girib, güvən meydana gətirib satışa razısala bilir. Satış bir razısalma elmidir və insan faktoru ən əhəmiyyətli ünsürüdür. İnsanlar məhsul almırlar, insanlar güvən qazanırlar. Yaxşı Satıcılar güvən yaratmadan satışa başlamazlar. Satışın etirazdan sonra başlayacağını bilərlər.

Satış zamanı edilən ən çox bu 6 səhvi etməkdən çəkinməklə, satış karyeranızda sizə həm hər zaman, həm də daha qısa müddətə çox satmanızı təmin edəcək…
Ardı →

Marketinq strategiyasını necə tərtib etməli?

Marketinq strategiyası  sizin şirkətinizin marketinq hədəflərini və onlara çatmaq üçün planın tərtib edilməsində sizə kömək edən addımlar silsiləsindən ibarətdir. Marketinq strategiyasını yazanda  hədəf bazarı təsvir edən bölmə əlavə edin; sizin məhsulun və xidmətin bazar meydanında nə ilə fərqləndiyini izah edən bir bölmə;  marketinq qarışığından məlumat verən bir bölmə;  və imkanlarını necə yerbəyer etmək  haqqında planı təsvir edən bir bölmə.

Təlimatlar: 

 1. Rəqiblərinə görə hədəf müştəriləri  araşdır. Onların müştərilərinin  yaş, cins və etnik mənsubiyyəti kimi demoqrafik məxsusiyyətlərini müəyyənləşdir.  Həmçinin, hədəf bazarlar üçün oxşar  istehsal sahələri haqqında  ticarət qrupları, kiçik biznes təşkilatları və yerli ticarət palatası ilə danış. Sonra  sən öz istehsal sahənlə əlaqədar onlayn araşdırma et. Hədəf bazarın üçün məişət gəliri, mediya istifadəsi  və texnoloji üstünlükləri kimi demoqrafik, psixoloji  və sosialoji informasiyaları axtar.


Ardı →

Satış texnikaları

Satış-istehsal və ya var olan məhsulun yada xidmətin bir əvəz qarşılığında insanlara təhvil verilməsidir.

Pərakəndə satış- məhsulunu satış nöqtələrində ən çox sayda və istehlakçını satın almağa yönəldəcək ən ağıllı şəkildə və cazibədar şəkildə (vizual təqdimat, reklamlar, musiqi, mağaza anlayışı kimi) təqdim edə bilməkdir.

Pərakəndə satıcı: İş təşkili edən, satış öncəsi hazırlıq edən, müştərilərlə görüşərək satış əməliyyatını izləyən, satış sonrası əməliyyatı yoxlayan, bir sonrakı günə hazırlıq edən, peşə inkişafına bağlı fəaliyyətləri icra edən məsuliyyət sahibi şəxsdir.

Vəzifələri:
— İş sağlamlığı və iş təhlükəsizliyi ilə əlaqədar qaydalara uymaq.

— İş təşkilatı etmək.

— Müəssisənin ehtiyacı olan mal və xidmətin bazar araşdırmasını etmək.

— Müəssisəyə alınan məhsulların anbara təslim edilməsini təmin etmək.

— Ehtiyaclar və ehtiyatlar barədə məlumat almaq

— Satın alınacaq mal və xidmətlərin miqdarını, keyfiyyətini, xərcini, təslim tarixlərini və digər müqavilə şərtlərini araşdırmaq
Ardı →

17.1 Yeni məhsulların uğurları və müvəffəqiyyətsizlikləri

Uğurlu yeni məhsulların uğursuzluğa düçar məhsullarla müqayisəsinə istiqamətlənmiş tədqiqatın nəticələri yeni məhsulların bazardakı uğur­larını şərtləndirən vacib amillərin müəyyənləşdirilməsi planında üst-üstə düşür. Bu amilləri araşdıraraq, biz, uğurlu innovasiyaların səbəblərini başa düşə bilərik.
Şəkil 17.2.-də firmalar tərəfindən tez-tez təqdim edilən yeni məhsulların tipləri göstərilmişdir:


Ardı →

16.5 Müştərilərin razılıq səviyyəsinə nəzarət edilməsi və qiymətləndirilməsi

Müştərilərin razılıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinə şikayətlər və təkliflər uçotunun köməyilə başlamaq olar. Bu yolla şikayət etmək qərarına gəlmiş ən narazı müştəriləri təyin etmək olar. Əlbəttə, problem ondan ibarətdir ki, situasiyanı dəyişmək artıq gec ola bilər, ancaq, praktikada sübut edilmişdir ki, müştərilərin problemlərinə dərhal diqqət göstərmə qarşılıqlı münasibətlərdə etimadın yaranmasına səbəb olur. Berri və Parasuraman (Berry and Parasuraman, 1991) bu hadisəni “ikinci dəfə çox düzgün xidmət göstərilməsi” adlandırırlar (bax, həmçinni Hart et al., 1990).


Ardı →