Anam Azərbaycanım

Mən sənə həmişə ana demişəm,
Ülfətin şirindir, nəfəsin ilıq.
İnan ki, bürüyər ürəyimi qəm,
Əgər aramıza düşsə ayrılıq.

Anam mehribanım, Azərbaycanım,
Düşmərəm bir an da səndən ayrı mən.
Sonsuz məhəbbətim, sözüm, dastanım
Yaranıb əbədi məhəbbətindən.

Xəzərin, Göygölün, Arazın, Kürün
Eşqini qoparmaq olmaz sinəmdən.
Neçə min həyatın, neçə min ömrün
Sevinci, fərəhi, bəzəyi sənsən.

Anam mehribanım, Azərbaycanım,
Düşmərəm bir an da səndən ayrı mən.
Sonsuz məhəbbətim, sözüm, dastanım,
Yaranıb əbədi məhəbbətindən.

Sazın da, neyin də, incə tarın da,
Qocan da, gəncin də mənə əzizdir.
Zərif bayatın da, mahnıların da
Yaşayan eşqimiz, ürəyimizdir.

Anam mehribanım, Azərbaycanım,
Düşmərəm bir an da səndən ayrı mən.
Sonsuz məhəbbətim, sözüm, dastanım,
Yaranıb əbədi məhəbbətindən.Mus.: O.Rəcəbov
Söz: A.Babayev

0 şərh