Axşam mahnısı

  • Musiqi
Qaş qaralır, kölgə tutur
Yavaş-yavaş meşəni.
Könlüm səsdə, gözüm yolda
Gözləyirəm mən səni.

Səbrim getdi, harda qaldın?
Qaş qaraldı, gəlmədin.
Bəlkə mənim könlümdəki
Döyüntünü bilmədin.

Aaaa
Döyüntünü bilmədin.
Aaaa
Döyüntünü bilmədin.

Suya düşür budur yaşıl
Yarpaqların kölgəsi.
Ürəyimdən xəbər verir
Ötən quşların səsi.

Səbrim getdi, harda qaldın?
Qaş qaraldı, gəlmədin.
Bəlkə mənim könlümdəki
Döyüntünü bilmədin.

Aaaa
Döyüntünü bilmədin.
Aaaa
Döyüntünü bilmədin.

Aydın göylər, uca dağlar,
Göy meşələr, lal sular.
Sizi gördüm, ürəyimdə
Aşdı-daşdı arzular.

Səbrim getdi, harda qaldın?
Qaş qaraldı, gəlmədin.
Bəlkə mənim könlümdəki
Döyüntünü bilmədin.

Aaaa
Döyüntünü bilmədin.
Aaaa
Döyüntünü bilmədin.Mus.: T.Quliyev
Söz: Z.Cabbarzadə

0 şərh