Ay ana, dostum evlənir

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənir.
Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərir.
Anacan, anacan, anacan, mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür.

Ana, özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə
Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə?!
Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə?!
Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənir.

Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərir.
Anacan, anacan, anacan, mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür.

Ana, özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə
Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə?!
Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə?!

Səndən ayrılanda düşünürəm ki,
Anam evdə qalıb, o yenə təkdir.
Ay ana, mehriban gözlərin deyir,
Bu qoca vaxtımda kömək gərəkdir.

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənir.
Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərir.
Anacan, anacan, anacan, mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür.

Ana, özün fıkirləş, mən nə deyim ki sənə
Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə?!
Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə?!Mus.: R.Qasımova
Söz: F.Qoca

0 şərh