Bu gecə

  • Musiqi
Fikrimdə aylı, ulduzlu
Asiman var bu gecə.
Könlümdə körpə quzu tək
Bir ümman var bu gecə.

Bircə sən yoxsan, əzizim,
Bilir aləm bu gecə!
Neçin olmadın, de, ey yar,
Mənə həmdəm bu gecə?

Bircə sən yoxsan, əzizim,
Bilir aləm bu gecə!
Neçin olmadın, de, ey yar,
Mənə həmdəm bu gecə?

Şimşəyə çaxma desəm mən,
İnan, çaxmaz bu gecə!
Araza axma desəm mən,
Bil ki, axmaz bu gecə!

Bircə sən yoxsan, əzizim,
Bilir aləm bu gecə!
Neçin olmadın, de, ey yar,
Mənə həmdəm bu gecə?

Bircə sən yoxsan, əzizim,
Bilir aləm bu gecə!
Neçin olmadın, de, ey yar,
Mənə həmdəm bu gecə?Mus.: E.Sabitoğlu
Söz: Z.Xəlil

0 şərh