Qəmgin mahnı

  • Musiqi
Mən çox gün görmədim
Bil ki, dünyada.
Ah, nə dərdə düşdüm
Cavanlıqda mən.

Mən çox gün görmədim
Bil ki, dünyada.
Ah, nə dərdə düşdüm
Cavanlıqda mən.

Hər gülün rəngini
Salıram yada, mən yada.
Ağlaya-ağlaya...
Ağlaya-ağlaya...
Qaranlıqda mən.
Ağlaya-ağlaya...
Ağlaya-ağlaya...
Qaranlıqda mən.

Bax, gəlib ilk bahar,
Qaynayır sular.
Gör, nələr söyləyir
Quşların səsi?

Ürəyimdə şirin,
Ən xoş arzular, arzular.
Dilimdən düşməyir,
Dilimdən düşməyir,
Sevgi nəğməsi.
Dilimdən düşməyir,
Dilimdən düşməyir,
Sevgi nəğməsi.

Ürəyim dəryadır
Çağlayır, coşur.
Gül-çiçək gətirir
Bahardan sonra.
Təbiət eşqimə
Nəğmələr qoşur, nəğmələr.

Xoşdur bu dünyada,
Xoşdur bu dünyada
Bəxtiyar olmaq.
Xoşdur bu dünyada,
Xoşdur bu dünyada
Bəxtiyar olmaq.


Mus.: T.Quliyev
Söz: Z.Cabbarzadə

0 şərh