Рейтинг
+29.46

Musiqi

32 üzv, 93 topik

Mən gəzirəm hər yanı

Axşam çağı sahil bağı
Bürünəndə işıqlara gördüm onu.
Ala gözlər baxdı keçdi,
Ürəyimi aldı keçdi.

Sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli,
Sahil boyu gəzirəm o gözəli, gözəli,
Hardasan, yar, tutmuram qərar?
Davamı →

Hardasan, sevgilim

Yenə sənsiz bu axşam
Yuxum qaçmış gözümdən.
Səni deyib durmuşam,
Xəbərim yox özümdən.

Hardasan, sevgilim,
Gəl, gəl, gəl, gəl.
Gözləyirəm yolunu.
Hardasan, sevgilim,
Gəl, gəl, gəl, gəl.
Sal boynuma qolunu.
Davamı →

Anam Azərbaycanım

Mən sənə həmişə ana demişəm,
Ülfətin şirindir, nəfəsin ilıq.
İnan ki, bürüyər ürəyimi qəm,
Əgər aramıza düşsə ayrılıq.

Anam mehribanım, Azərbaycanım,
Düşmərəm bir an da səndən ayrı mən.
Sonsuz məhəbbətim, sözüm, dastanım
Yaranıb əbədi məhəbbətindən.
Davamı →

Gəl, ey səhər

O gözlər kimi hər tərəf qara,
Bu yollar səni aparır hara?

Yenə bu səhər günəş nur yerə ələr,
Bir təzə nağıl başlar dünya,
Oyan, ey günəş, oyan.
Al-əlvan boyan, yoxsa bu dəniz uçar,
Bir zülmət gecə dəniz qaçar, gəl, ey səhər.
Gəl, ey səhər.
Davamı →

Ay ana, dostum evlənir

Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənir.
Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçək dərir.
Anacan, anacan, anacan, mənim də gözüm
Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür.

Ana, özün fikirləş, mən nə deyim ki sənə
Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə?!
Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə?!
Ay ana, ay ana, ay ana, dostum evlənir.
Davamı →

Bayatılar

  • Musiqi
Ürəyimdə ayaz var,
Nə qış gedib, nə yaz var,
Oyatma bənövşəni,
Kol dibində ayaz var.

Kədərli axmayaydı,
Göz yaşım axmayaydı,
Yad baxmağı bir yana –
Yar yada baxmayaydı.
Davamı →

Əziz dost

  • Musiqi
Bir vaxt uşaq idik, dost idin mənə,
Baş açıq, ayaqların gəzərdik bağları.
Səni gördüm, dostum, yad etdim yenə
Bir şirin yuxu kimi ötən o çağları.

Ah, niyə, nə üçün,
Mən beləyəm bəs bu gün.
Ah, niyə sənin mən də
Tuta bilmirəm əllərindən.
Davamı →

Ey həyat, sən nə qəribəsən?!

  • Musiqi
Nə yaxın qonşu olduq bu dünyada,
Ayrı-ayrı doğulduq bu dünyada,
Axır gəlib bir olduq bu dünyada,
Ey həyat, sən nə qəribəsən?!

Sən ay kimi baxdın mənə,
Sən gün kimi baxdın mənə,
Gözlərinin qarasıyla
Güldü ömrümün baxtı mənə.
Davamı →

Məni atdın, ay qız

  • Musiqi
Məni atdın, ay qız, ay qız, atəşə,
Məni atdın, ay qız, ay qız, atəşə,
Bəsləməkdir eşqini, inan, peşəm.

Atacaqdın məni, sevdin söylə bəs neyçin?
Doldur eşqi şərbət kimi ver içim.
Söylə, söylə, sənə belə nə oldu, yar?
Davamı →

Bu gecə

  • Musiqi
Fikrimdə aylı, ulduzlu
Asiman var bu gecə.
Könlümdə körpə quzu tək
Bir ümman var bu gecə.

Bircə sən yoxsan, əzizim,
Bilir aləm bu gecə!
Neçin olmadın, de, ey yar,
Mənə həmdəm bu gecə?
Davamı →