Рейтинг
+29.46

Musiqi

29 üzv, 158 topik

Kinonu duyan bəstəkar

  • Musiqi
Vizual ədəbiyyat adlandırdığımız, incəsənətin ən kütləvi forması olan kino yarandığı ilk vaxtlardan insanları həyatın mənası haqqında düşünməyə, ətrafda baş verənləri təhlil etməyə vadar edib. Bütün dövrlərdə aktuallığını itirməyən bu sintetik sənət növü ilk günlərdən musiqiyə ehtiyac duyub. Elə buna görə də ilkin, səssiz kino dövründə film nümayişlərini fonoqram musiqisi və yaxud tapyorlar (piano çalan adam) müşayiət edib.
Musiqi kinonun mühüm komponentlərindəndir. Dünya kinosunda olduğu kimi, Azərbaycan kinosunda da bir çox filmlərə janrına müvafiq olaraq musiqilər yazılıb, mahnılar bəstələnib. Ekran əsərlərinin inkişafında, geniş tamaşaçı auditoriyası tərəfindən sevilməsində bəstəkarlarımızın rolu böyükdür. Kinoya xüsusi münasibət bəsləyən görkəmli musiqi xadimi, respublikanın Xalq artisti Xəyyam Mirzəzadə (1935-2018) belə sənətkarlardandır. Anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə bəstəkarın kino yaradıcılığına nəzər salacağıq.

Davamı →

Qədim muğamın fəal təbliğatçısı

  • Musiqi
Bu gün Azərbaycan muğam sənəti özünün qızıl dövrünü yaşayır. Sənətin belə yüksək səviyyədə təbliği və inkişafinda Mehriban xanım Əliyevanın rolu danılmazdır. Heydər Əliyev Fondu yarandığı gündən Azərbaycan muğamında yeni inkişaf dönəmi başlayıb. İlk olaraq «Qarabağ xanəndələri” muğam toplusunun çap edilməsi, muğam gecələrinin təşkili və təbii ki, ən böyük layihə olan Muğam Televiziya Müsabiqələrinə start verilməsi böyük işlərdir.

Davamı →

Sənətinin vurğunu - Səadət Abdullayev

  • Musiqi
Tanınmış musiqişünas, etnoorqanoloq və pedaqoq Səadət Abdullayeva 1940-cı il yanvarın 18-də Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Abutalıb Abdullayev İçəri şəhərin «Ağşalvarlılar” məhəlləsindən idi. O, dövlət xadimi olub, Mənzil-Kommunal təsərrüfatı naziri vəzifələrində çalışıb, Azərbaycanın qazlaşdırılmasında xüsusi xidmətlər göstərib.
Səadət xanım onun üç qızından biri idi. Uşaqlar evdə musiqiyə böyük sevgi görüblər. Çünki valideynləri musiqini çox seviblər. Onların bu sevgisi övladlarına da təsir göstərib. Böyük qızları Sevil xanım orta təhsilini onillik musiqi məktəbində başa vurub. Səadət xanım və kiçik bacısı Gülnaz xanım isə musiqi sənətinə ömürlük bağlanıblar.

Davamı →

Zəngin mədəniyyətin bənzərsiz nümunəsi...

  • Musiqi
Azərbaycan muğamlarının yaşı bilinmir. Bilinən odur ki, azərbaycanlılar hər zaman muğam dinləməkdən zövq alıblar. «Rast”, „Şur”, “Humayun”, „Çahargah”, “Segah”, „Bayatı-Şiraz” və digər muğamlar xalq arasından çıxan xanəndələrin ifasında pərvazlanaraq könülləri fəth edib.
Muğamların aşa bilmədiyi sərhəd yoxdur...
Muğamlarımızın heyranı yalnız özümüz deyilik. Xalqımızın milli-mənəvi zənginliklərini təcəssüm etdirən muğamlarımız dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, hər bir musiqisevər, həssas, duyğulu insanın qəlbinə yol tapa bilir. Bu səbəbdən muğamları yalnız Azərbaycanda, Şərq ölkələrində deyil, bütün dünyada sevir, bəşəriyyətin mənəvi irsinin bənzərsiz nümunələrindən hesab edirlər.

Davamı →

Sənətə sevginin gücü

  • Musiqi
Bəstəkar, dirijor, pedaqoq, folklorşünas, ictimai xadim, Azərbaycan klassik musiqisinin yaradıcılarından biri, Azərbaycan musiqisində Avropa stilində ilk operanın («Nərgiz”) müəllifi, Əməkdar incəsənət xadimi… Əlli iki illə müqayisədə çox böyük işlər, nailiyyətlərdir bunlar...
Yaxşı ki, əməlləri, qazandıqları və qazandırdıqları insan ömrünün uzunluğuna və ya qısalığına görə bəlirlənmir. Müslüm Maqomayev də qismətinə düşən əlli iki illik ömrü istedadının və zəhmətinin gücü ilə əbədiyyət mənzilinə yetirə bildi...

Davamı →

Zülfüqar Hacıbəyli

  • Musiqi
Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli 1884-cü il aprelin 17-də Şuşa şəhərində anadan olub. Zülfüqarın kiçik qardaşları Üzeyir və Ceyhunun sənətdə, milli baxışlarının formalaşmasında oynadığı «böyük qardaş» rolu haqda sənədlər, söhbətlər, xatiratlar çoxdur. Xüsusən də onun öz əsərləri danışır bu barədə. Professional musiqimizin banisi Üzeyir Hacıbəyli, böyük bəstəkar və dirijor Müslüm Maqomayev, əfsanəvi səhnə ustaları Hüseynqulu Sarabski, Hüseyn Ərəblinski kimi sənət fədailəri sırasında Zülfüqar Hacıbəylinin də məxsusi yeri var.

Davamı →

Dahilər bütün dünyaya məxsusdur

  • Musiqi
«Öz bəşəriyyətinin» ifadəsinə kimlərinsə təəccüblənəcəyi gümanındayam. Amma təəssüf. Burada olsa-olsa başlıqdakı adla və bu addan doğan milli eqo ilə ilgili inoqısqanclıq ehtimalı ola bilər ki, bunu da — bu yeri böyük məmnuniyyət və üst ştrixlə Bethovenə, Vivaldiyə, Rossiniyə, Şopenə, Motsarta, Çaykovskiyə… də verməklə «zərərsizləşdirə», belə demək mümkünsə, konsensuslaşdıra bilərik. Adlarını tam sadalamadığım bu nəhənglərin hər biri doğrudan da öz xalqı və öz bəşəriyyətinin fəxri-major ovqatıdır. Bəşəriyyəti ayrı-ayrı xalqların yetirdiyi fenomenlər formalaşdırmırlarmı? Bu sual — müsbət qəbul edildiyi halda — məlum «hamınındır — heç kəsin deyil» formuluna yer qoymur.

Davamı →

Besame mucho

  • Musiqi
XX əsr tarixin yaddaşında daha çox qanlı müharibələr və kosmosun fəth edilməsi, eləcə də atom bombasının yaradılması ilə qalacaq. Hə, bir də yəqin ki, seksual «inqilabları» da bura əlavə etmək lazımdır...
Təbii ki, hər bir inqilabın özünün xarakterik cəhətləri, müsbət və mənfi yönümlü təsadüfi «hədiyyələri», xeyli sayda insanlardan ibarət qurbanları, nəhayət başlanğıcı və sonu olur. Ancaq seksual «inqilabın» sən demə yalnız başlanğıcı olurmuş, sonu isə yox...??? Hə, az qala lap unutmuşdum: — hər bir inqilab özünün himni, marşı, üsyana çağıran nəğməsi ilə də tarixin qulaqlarını dəng etmək gücünə malikdir. Lap elə «Marselyoza» kimi...

Davamı →

Xəyyam Mirzəzadə

  • Musiqi
Bir var sadəcə baxıb, bir də var – Xəyyam Mirzəzadə demişkən “ildırımtək çaxıb” gedəsən!..
Ötən əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, cari yüzilliyin əfsanələrindən biri, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti, professor, “Şöhrət” və “Şərəf” ordenli Xəyyam Hadı oğlu Mirzəzadə...

Davamı →

Azərbaycan musiqi tarixinin korifeyi - Xan Şuşinski

  • Musiqi
Ömrünü xalq musiqisinin təbliğinə həsr edənləri xalq heç vaxt yaddan çıxarmır, unutmur. İllər ötdükcə bu qəbildən olan insanların xatirəsi daha böyük hörmət və ehtiramla yad olunur. Azərbaycan muğam sənətinin, klassik musiqi nümunələrinin gözəl bilicisi, orijinal, özünəməxsus ifa tərzi ilə seçilən, milli musiqi xəzinəmizin zənginləşməsində misilsiz xidmətləri olan Xan Şuşinski də belə sənətkarlardandır.

Davamı →