Bizdə də Parisdəki kimi camaat olandan sonra başqa həyat olacaq.

1912-ci ildə Paris səfərindən qayıdan H.Z.Tağıyev “Bakı” qəzetinin müxbirinə belə bir əhvalat danışmışdır:
— Parisdə faytonda gedirdim, qabaqda mənə sağa burulmaq lazım idi. Faytonçu isə sola buruldu. Mən çətirin ucu ilə kürəyinə toxunub dedim:
— “Sağa dön.” Nə olsa yaxşıdır? Faytonçu qəzəblənmiş halda yerə atılıb qollarını ölçə-ölçə qışqırmağa başladı. “Ona nə oldu?” – deyə mən tərcüməçidən soruşdum”.
Tərcüməçi dedi:
— “O, qəzəblənib deyir ki, nə cəsarətlə siz çətirlə onun kürəyinə toxunmusunuz? Bununla onu təhqir etmisiniz.”

Mən oradakı camaata təəccüb qaldım və hər şeyi başa düşdüm… Bizdə əgər pulun, vəzifən varsa istəyirsən lap adamın belinə min sür, dəxli yoxdur, o yenə sənə səcdə eləyəcək. Bizdə də Parisdəki kimi camaat olandan sonra başqa həyat olacaq.

Oxşar məqalələr

2 şərh

tarixci1919
Maraqlıdır, amma xalqın düşüncəsini birdən-birdən dəyişmək olan şey deyil. Əgər 9 milyonu yığıb aparıb 3 ay  ABŞ ya da elə Fransada yaşatsan, onda bəlkə dəyişiklik ola bilər.
pascal
İnanın ki,  o 3 ay ərzində ordakı millətin, insanların düşüncə tərzin dəyişib, öz günümüzə qoyarıq, amma özümüzü dəyişmərik. :)