Marixuana qəbulu

Marixuana qəbulunun əsas diaqnostik əlamətləri bunlardır:

1) Göz almasının və dodaq ətrafının qızarması

2)Nəbzin sürətlənməsi

3)Yüksək təzyiq

4)Ağızda quruluq

5)Qarışıq sürətli nitq

6)Yüksək əhval-ruhiyyədə olmaq,yüksələn şənlik hissi

7)”Canavar” iştahı

8)Səbəbsiz və qarışıq həyəcan və narahatlıq hissi

9)Deliriy-səbəbsiz dezoerientasiya

Yüksək dozanın qəbulu sindromunun qarşısı qaynar şirin çay qəbulu və təmiz ahava ilə mütəmadi tənəffüs ilə alınır.

0 şərh