Рейтинг
+21.08

Onkoloji xəstəliklər

25 üzv, 41 topik

Mədəaltı vəzin şişləri

Adenokarsinoma üçünorta yaş həddi 55-dir, xəstəlik kişilərdə qadınlara nisbətdə 2 dəfə çox rast gəlinir, lakin ahıl dövrdə şəkərli diabet xəstəliyi də varsa, qadınlar da xəstəliyə tutula bilir. Klinik simptomları bədən kütləsinin itirilməsi və qarında ağrıların olmasıdır. Mədəaltı vəzin xərçəngi çox vaxt vəzin başında lokalizasiya olunaraq obturasion sarılığa gətirib çıxara bilər. Bundan başqa, dalaq venalarının obturasiyası, mədə və qida borusu venalarının genişlənməsi və mədə-bağırsaq qanaxmalarına gətirib çıxara bilər. 90% hallarda diaqnoz şiş regionar limfa düyünlərinə, qaraciyər və ağciyərə metastaz verdikdən sonra təsdiqlənir.


Diaqnoz: USM, KT, PET-KT, endoskopik retroqrad pankreotoqrafiya, dəri vasitəsilə punksion biopsiya, qanın biokimyəvi analizi, qanda onkomarkerlərin təyininə əsasın qoyulur, bəzən isə diaqnostika məqsədilə laparotomiya aparılır.


Ardı →

Ürək şişləri

Ürək şişləri 2 cür olur: ilkin və ikincili. İlkin ürək şişləri ikinciliyə nisbətən, 30-40 dəfə az rast gəlinir. Şişlər ürəyin bütün qişalarında yerləşə bilər: perikard, endokard, miokardda. Qeyd etmək lazımdır ki, ürək şişləri zamanı həmçinin səhvən ürəklə bağlı digər xəstəliklərin diaqnozu qoyula bilər. Ürək şişləri çox vaxt isə təsadüfi müayinə nəticəsində meydana çıxır.


Ürəyin ilkin şişləri. Bədxassəli şişlər.
Nadir halda rast gəlinən şişlərə aid olub, ürəyin istənilən qişasında inkişaf edə bilər. Ən çox uşaqlarda rast gəlinir. Bu şişlərdən ən çox rast gəlinəni sarkoma olub, kəskin başlanğıcla xarakterizə olunur və xoşxassəli şişlərə nisbətən gedişi daha aqressivdir. Bədxassəli şişlər özünü ilk növbədə qəfləti ürək çatmazlığı, ürək tamponadası, ritm və keçiricilik pozğunluğu şəklində göstərir. Bu şişlər onurğaya, yaxınlıqda yerləşən yumşaq toxumalara, xüsusilə də daxili orqanlara metastaz verir. Müalicə özündə radioterapiya, kimya və simptomatik terapiyanı birləşdirir.


Ardı →

Xarici və orta qulağın şişləri

Xarici qulaq şişləri, xarici qulaq keçəcəyində əmələ gələn piy vəzilərinin kistaları, osteoma və keloidlər qulaq keçəcəyinin tutulmasına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində qulaq çirkinin yaranmasının qarşısını alır və ağır eşitməyə səbəb olur. Müalicəsi cərrahi yolladır.

Seruminlər
isə qulaq keçəcəyində qulaq çirkini əmələ gətirən vəzilərdən yaranır, histoloji olaraq xoşxassəli, klinik olaraq isə bədxassəlidirlər, ona görə də müalicəsi cərrahi yolladır.


Ardı →

Baş və boyun şişləri

Yuxarı tənəffüs yollarınınhəzm sisteminin ən çox yayılmış şişlərindən qırtlaq karsinomasını göstərmək olar. İkinci və üçüncü yerləri isə badamcıqlar və qırtlaq-udlaq nahiyəsinin xərçəngi tutur. Xəstəliklərin yaranmasına əsas səbəb kimi, siqaret, spirtli içkilərdən həddindən artıq istifadə etmə, gigiyena qaydalarına əməl edilməməsi, tabaka ilə nəfəsalma, düzgün salınmayan protezlər göstərilir.


Epşteyn-Barr virusu da burun-udlaq xərçənginin riskini artıran səbəblərdəndir. Baş və boyun xərçəngləri adətən, ardıcıl surətdə, uzun müddət davam edən və yarandığı nahiyədən demək olar ki, kənara çıxmayan növlərdir.


Ardı →

Birincili qaraciyər xərçəngi

Hepatosellülar Karsinoma (HCC), xolangiokarsinoma, hepatoma və hemangiosarkoma «Birincili Qaraciyər Xərçənglərinə» (BQX) aid edilirlir. BQX dedikdə qaraciyəri təşkil edən fərqli toxuma növlərindən qaynaqlanan xərçəng nəzərdə tutulur. HCC özlüyündə hepatositlər adlanan qaraciyər hüceyrələrindən inkişaf edir. Qaraciyərdə rast gəlinən bədxassəli törəmələr daha çox metastatik olur. Qaraciyərə daha çox metastaz verən xərçəng növlərinə yoğun bağırsaq, ağciyər və süd vəzi xərçəngləridir.
Birincili qaraciyər xərçəngləri içərisində daha çox rast gəlinəni Hepatosellülar Karsinomadır. HCC xərçəngdən ölümün səbəbi kimi digər xərçənglər arasında üçüncü yeri tutur. HCC daha çox Asiya və Afrika ölkələrində rast gəlinir və hər 100.000 nəfərə 500 xəstə düşür.


Ardı →

Mədə xərçəngi

Əvvəl ümumi zəiflik,iştahın azalması,arıqlama,anemiya,psixi depressiya meydana çıxır.Ağrı sindromu şişin mədənin pilorik və kardial hissəsinə yayıldıqdan sonra əmələ gəlir.Mədə dibinin xərçəngi də uzun müddət simptomsuz gedə bilər.İlk şikayətlər enterokardia tipli agrılar olur.Proses diafraqma və plevraa keçdikdə təkrarlanır.Daha sonra mədə xərçəngi üçün xarakter olan gecikmiş
Ardı →

Xərçəngin qarşısını alan meyvələr

Xərçəng əsrin ən bəlalı xəstəliklərindən biri hesab edilir. Tibb gündən-günə inkişaf etsə də bu xəstəliyin bəzi növlərinin müalicəsi hələ də mümkün olmayıb. Ancaq xəstəliyə tutulmağın qarşısını almaq üçün sağlam qidalanma, təmizliyə riayət, siqaretdən uzaq durmaq, aktiv həyat tərzi kimi müəyyən sadə vasitələr var. Müəyyən qidalar xərçəng hüceyrələrinin inkişafının qarşısını alır, xəstəlik riskini bir neçə dəfə azaldır.


Ardı →

Xərçəng xəstəliyi

1.Şişlər.
2.Bədxassəli şişlər.
3.Xoşxassəli şişlər.


Düzgün və sağlam qidalanma təkcə xroniki xəstəliklərin deyil, eyni zamanda, xərçəng xəstəliyinin də profilaktikasıdır. Xərçəng xəstəliyinin yaranma səbəblərinin statistikasına görə səhv qidalanma tütündən sonra ikinci yeri tutur. Baxmayaraq ki tədqiqatçılar xərçəngin inkişafına hansı ərzaqların təsir etdiyini müəyyən edə bilmirlər.


Ardı →

Xərçəng

Dövrümüzün vəbası sayılan xərçəng xəstəliyi insan bədənində olan hüceyrələrin bölünmələrinin sıradan çıxması ilə müşahidə olunan xəstəlikdir.
Hər xəstəlikdə olduğu kimi xərçəng xəstəliyində də xəstəliyin tez vaxtlarda müalicəsi son dərəcə vacibdir.Xərçəng müalicələrini Klassik xərçəng müalicəsi və Alternativ xərçəng müalicəsi olaraq iki qrupa ayırmaq olar.Klassik xərçəng müalicəsinin lazımı qədər nəticə verməməsinə görə bir çox ölkələrdə Alternativ Xərçəng müalicəsi metodundan istifadə olunur.Xərçəng müalicə metodlarını aşağıdakı qruplara ayırmaq olar.
Ardı →

Xərçəngin müayinə üsulları

Onkoloji xəstəliklərin diaqnostikasında xəstəliyin və xəstənin həyatının anamnezinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Yaxşı toplanmış anamnez bəzən xəstəliyin erkən mərhələlərini, habelə xərçəngqabağı vəziyyəti aşkar etməyə imkan verir.
Diaqnostika üçün xəstəliyə irsi meylliliyin də əhəmiyyəti vardır. Obyektiv yoxlamaya xəstənin müayinəsi, ələlxüsus onun limfa düyünlərinin yoxlanmasına aiddir. Şişi əllədikdə onun sərhədlərini, mütəhərrikliyini, ətrafındakı üzvlər və toxumalarla əlaqəsini, şişin ağrılı olub-olmamasını və konsistensiyasını müəyyən etmək lazımdır.


Ardı →