Qrotesk

Qrotesk yəqin ən qəribə ifadə tərzlərindən biridir. Gözlənilməz ziddiyyətlərin, çirkinliyin gözəlliklə, fantastikanın reallıqla birgə təsviridir. Qrotesk əsərlər qorxulu, dəhşətli, qeyri-real, çirkin, eyni zamanda isə gözəl və nağılvari ola bilir.

Məsələn, karnaval maskaları qrotesk üçün uyğun nümunələrdən biridir. Karikaturalarda da qroteskdən çox istifadə olunur.

Sözün özü fransızca “grotte”, italyanca “grotto” olan “mağara” deməkdir. Bu söz 15-ci əsrdə, Romada tapılmış divar rəsmlərindən sonra yaranıb. Təsvirlərdə heyvanlar və bitki aləmi insanlarla bir vəhdətdir.

Yarı heyvan, yaxud bitki və yarı insan formaları yeni ifadə tərzinin yaranmasına səbəb olur (çox detallara varmamaq üçün özümü zorla saxlayıram :D). Qrotesk yalnız rəngkarlıqda deyil, həmçinin heykəltəraşlıqda, ədəbiyyatda, hətta musiqidə də istifadə olunur. Sanki paralel dünyaların hər biri, bir incəsənət nümunəsində toplanır.

aart.az

0 şərh