M.Dobujinskinin (1875-1957) “Eynəkli insan” əsəri

M.Dobujunski 1875-ci il də Novqorodda məmur ailəsindən anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Nyu-Yorkda vəfat etmişdir.O , bir sıra xarici ölkələrdə çalışmışdır.Onun Avstriya-Macarısatanda olduğu dövrdə yaradıcılığında yeni-yeni işlər görmuşdur.

Mir-iskusstvanın üzvu kimi Dobujinski çalışdığı bədii birlikdə bir sıra əsərlər yaratmışdir ki, onlardan biri də "Eynəkli İnsan" porteri əsəridir.  Bu əsərdə pəncərə önundə eynəkili bir insan təsvir olunmuşdur.Bu insan Mir-iskusstvanın üzvu olan  tənqidçi K.Syunenberqin obrazıdır. Əsərə biz diqqətlə nəzər yetirdikdə arxa planda şəhər , zavod  fabirklər təsvir olunmuşdur. Eynəkli insan pəncərə önundə sağ əli sol əlinin üstunə qoymuş halda təsvir olunmuşdur.  

Eynəkili insanla arxa planda təsvir olunmuş zavod , fabrik turbaları bir təzadlıq təşkil edir.Rəssam bu əsərində müxtəlif dövrun incəsənətin bəhrələnərək daha doğrusu  Egey incəsənətindən , Qədim Yunan incəsənətindən həmdə öz dövrun rəssamarlında təsirlənərək yeni bir sənət əsəri yaratmışdır. Umumiyyətlə Dobujunski yuxarda qeyd etdiyimiz kimi dünyanın bir sıra ölkələtində olaraq bədii təhsilini davam etdirmişdir.  Dobjunski Munhendə olarkən burdan yerli rəssamların yaradıcılığında yeni özunə lazım dəst-xətt seçmişdir. Onuda qeyd edərək O, "Eynəkili Adam" portretini çəkərkən A.Bakstın da ənənələrindən bəhrələnmişdir.


ƏDƏBİYYAT     
1.     http://en.wikipedia.org/wiki/Mstislav_Dobuzhinsky
2.     http://www.encspb.ru/en/article.php?kod=2804029332

0 şərh