Daşdan pul çıxaranlar

Daş oymaq, qabartmaq, şəkilləndirmək, heykəltaraşlıq işləri… bunlar sözün həm məcazi, həm həqiqi mənasında daşdan pul çıxaran insanların sənətidir. Heyranedici sənət əsərlərini yaratmaq elə də asan iş deyil. Həm səs-küydən, həm güc tətbiq etməkdən insan sağlığını ortaya qoyan bir sənətdir.

0 şərh