Рейтинг
+16.48

İnam və etiqadlar

11 üzv, 12 topik

Həzrəti Peyğəmbər(ə)-yə şəfa edən iki surə

Çağdaş cəmiyyətin marağına səbəb olan mövzulardan biri də sehr, cadunun mümkünlüyü və onun təsirinin qarşısının alınması məsələsidir. Sehr və ya cadunun törətdiyi fəsadlar və onların müalicəsi, tibbi sahəsi də daxil olmaqla, dünyəvi elmlər vasitəsilə tarixən və indi də tam öyrənilmədiyi üçün bəşər alternativ tövsiyələrdən də istifadə edib. Metafizikaya söykənən bu tövsiyyənin qaynağı isə Rəbb və Peyğəmbər(ə) kəlamlarıdır.

Sehr, cadu
Sehr, təbiət qüvvələri və dünyavi elmlər xaricində gizli səbəblərlə qeyri-adi işlər görməkdir. Xeyir və şəri yaradan Allah olduğu üçün sehr və ya cadunun təsiri hökmən deyil. Allah istəsə olar, istəməsə olmaz. Peyğəmbər(ə) buyurub: «Kahinlik edən, kahinə müraciət edən və sehr, cadu edən və etdirən bizdən deyil»; «Müsəlman cadu etməz. Allah saxlasın, imanı getdikdən sonra cadusu təsir edər». Sehr, cadu bədən (cisim) və ruha təsir etdiyi üçün insanları xəstələndirə, sevgi və ya nifrətə səbəb ola bilər. Onun qadın və uşaqlara təsir ehtimalı daha böyükdür. Əksər İslam alimləri hesab ediblər ki, sehr və cadu edilərkən küfürlü söz işlədilərsə, bu, küfürdür.
Davamı →

Yaxşı əlamət

Bir sahibkar öz xidmətçisini yanına çağırır və deyir:

— Hardasa bir budağa yan-yana qonmuş iki qarğa görsən mənə bu haqda xəbər ver. İki qarğanın bir yerdə olması yaxşı əlamətdir!

Xidmətçi bunu yadda saxlayır və qarğa axtarmağa gedir. O axtarır, axtarır və nəhayət yan-yana qonmuş iki qarğa görür. O cəld sahibinin yanına qaçır və deyir:

— Sahibim, tez gedək, mən iki qarğa tapdım!

Sahib buna çox sevirinir və birlikdə cəld qarğaların olduğu yerə gedirlər. Bu zaman xidmətçi öndə, sahibi isə onun arxasında gedirlər. Onlar qarğaların olduğu yerə gəlib çatırlar, lakin qarğanın biri artıq uçmuş, digəri isə qalmışdı.
Davamı →