Рейтинг
+23.58

Tibbi patologiya

17 üzv, 52 topik

Kəllədaxili təzyiq

Kəllədaxili təzyiq kəllənin daxilində təzyiqin patoloji yüksəlməsi ilə müşayiət olunur. Bu vəziyyət daha çox kişilərdə müxtəlif xəstəliklərlə əlaqədar olur. Kəllədaxili təzyiq kəskin və xroniki ola bilər. Kəllə sümüklərlə əhatə olunan qapalı bir boşluqdur. Baş beyin, beyin damarları ilə axan qan onun bütün həcmini tutur. Bu həcmin hər hansı bir komponenti böyüdükdə kəllədaxuli təzyiq yüksəlir.

Daha çox yayılan səbəbləri:
— baş beynin anadangəlmə hidropsu-bu zaman beyin mayesinin artması nəticəsində kəllədaxili təzyiq artır.
— baş beynin şişləri, onlar böyüdükcə qan dövranı, beyin mayesinin axını pozulur, beyın kütləsi artır 
— kəllə-beyin zamanı onun ödemi, mikroskopik qansızmalar baş verir ki, bu da kəllədaxili təzyiqin artmasına səbəb olur. Baş beynin əzilməsi zamanı ödem daha qabarıq olur. Travma nəticəsində beyindaxili qansızma ola bilər.
Davamı →
 

Nevrogen anoreksiya

Nevrogen anoreksiya qida qəbulu pozuntusu olub, arıqlamaq üçün məqsədyönlü şəkildə bədən çəkisinin azalmasına doğru yönəldilmiş bir vəziyyətdir. Bu zaman bədən çəkisinin 15% və daha çox itirilməsi baş verir. Xüsusən, gənclik dövrlərində təsadüf olunur. Oğlanlara nisbətən qızlarda 15 – 20 dəfə çox rast gəlinir. Pozuntuya düçar olmuş şəxs az yeməklə daha incə bel və cəlbedici olmağa səy göstərir. Onlarda kökəlməyə və piylənməyə qarşı qəribə bir qorxu yaranır.

Ətrafdaki insanların inandırıcı dəlillərinə, günü – gündən arıqlamalarına baxmayaraq özlərini kök, yaraşıqsız hesab edirlər və aclıq pəhrizini heç bir vəchlə dayandırmaq istəmirlər. Belə şəxslər nəinki az yeyir, hətta arıqlamanı sürətləndirmək üçün əlavə üsullara əl atırlar. Məsələn: ağır fiziki hərəkətlərdən, qarın işlədici dərmanlardan və s. bu kimi köməkçi vasitələrdən istifadə edirlər.
Davamı →
 

Dizartiriya

Dizartiriya danışığın pozulmasına səbəb olan bir haldır. Dizartiriyanın səbəbi, danışarkən istifadə edilən üz əzələlərinə nəzarət edilməsində çətinlik yaranması ya da əzələlərin zəif olmasıdır. Dizartiriyanın sıx görülən səbəbləri enmə, beyin ziyanı, beyin şişi, üz iflicinə səbəb olan vəziyyətlərdir. Bundan başqa dizartiriyanın yaranmasına səbəb başın zədələnməsi, narkotiklər və sakitləşdiricilər də dizartiriyanın yaranmasına daxildir.

Dizartiriyanın əlamətləri:
  • Danışığın sürətinin yavaş olması;
  • Pıçıltıdan daha yüksək səslə danışmaq;
  • Başa düşülməsi çətin olan sürətdə danışmaq;
  • Davamsız və ya anormal danışıq tərzi ;
  • Dil və ya üz əzələlərini hərəkət etdirməkdə çətinlik.

Davamı →
 

Qaraciyərin xəstə olduğunu göstərən 5 əlamət

Qaraciyər olduqca möhkəm və dözümlü orqandır. Qaraciyərin özü özünü bərpa etmək və sağaltmaq qabiliyyəti həqiqətən heyrətləndirir. Lakin buna baxmayaraq ildən ilə dünyada qaraciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkən və bu xəstəliklərdən ölən insanların sayı dayanmadan artır.

Qaraciyəri «lal» orqan adlandırırlar. Uzun müddət ərzində qaraciyər özündə olan dəyişiklikləri heç bir ciddi simptomla büruzə vermir, ağrımır. Bu səbəbdən qaraciyər xəstəlikləri bir çox hallarda gecikmiş mərhələlərdə aşkar olunur.
Davamı →
 

Parxon sindromu

Bu xəstəlik özünü oliqodipsiya, oliqouriya, böyrək və ürək xəstəlikləri olmadan ətraflarda ödemin olması ilə səciyyələndirir. Xəstəliyə ən çox qadınlar arasında rast gəlinir. Bu zaman aşağıdakı patologiyalar da meydana çıxa bilir:
— aybaşı tsiklinin pozulmaları
— baş ağrıları
— hiperxolesterinemiya.

Baş ağrılarının əmələ gəlməsinə səbəb beyin qişalarının ödemi, damar patologiyaları və emosional vəziyyət səbəb olur. Xəstəlik piylənmə fonunda və piylənməsiz baş verə bilir. İdiopatik ödem dövri və daimi olmaqla 2 yerə ayrılır.
Davamı →
 

Yastıayaqlıq

Pəncə skeletimiz üçün dayaq və amartizator rolunu oynayır, hərəkət zamanı tarazlığı, bədən yükünün bərabər paylanmasını və bədənin ahəng hərəkətini təmin edir. İnsanın yerişi, qaməti, günün sonunda ağrıların və diskomfortun dərəcəsi ayaq tağının formasından asılıdır.

Ayaq tağının qeyri-düzgün formalaşması və ya onun zədələnməsi bütün dayaq-hərəkət aparatının işinin pozulmasına səbəb olur. Bu zaman aşıq-daban oynağı, diz və bud çanaq oynaqları və bütün bədən əzlələləri əziyyət çəkirlər. İnsanda yastıayaqlıq varsa, ayaq tağı düzgün fəaliyyət göstərmir.
Davamı →
 

Xromosom pozuntuları - Fragile- X sindromu

Fragile X sindromu en geniş yayılmış, irsi ikinci zəka geriliyi sindromudur.
FMR1 geni beynimizin ehtiyac duyduğu məlumatları ehtiva edir. Fragile X sindromu DNT repliksdiyası nəticəsində yaranan bit səhvdən FMR1 geninin mutasiyasından qaynaqlanır. Fragile X sindromlu insanlarda genin yenilənən hissəsi normadan daha böyükdür bə bu genişlənmə çox böyük olduğundan normal genetik göştərişlərə müdaxilə edir və Fragile X-ə səbəb olur. Fragile X skndromu qadınlara nisbətən kişilərdə daha çox rast gəlinir.
Davamı →
 

Podaqra haqda

Podaqra nədir?
Podaqra sidik turşusu mübadiləsinin pozulması sayəsində yaranan metabolik oynaq xəstəliyidir. Bu zaman sidik turşusunun natrium duzları oynaq yarığındakı sinerial qişaya düşür və nəticədə uratlar onu zədələyir. Beləliklə, iltihabi proses yaranır.

Bu, özünü gecə başlayan möhkəm oynaq ağrıları ilə büruzə verir. Ayağın baş barmağı şişir, qızarır, qeyd etdiyimiz kimi, dözülməz ağrılar verir. Tutmalar 1-4 gün ərzində davam edə bilər.
Əvvəllər effektli vasitələr olmadığından xəstələr çox əzab çəkirdilər, lakin müasir dövrdə iltihab əleyhinə bir çox preparatlar mövcuddur və onların köməkliyi ilə tutmaları aradan qaldırmaq olur.
Davamı →
 

Daun xəstəlik deyil, sindromdur

Daun sindromlu diaqnoz ən dəhşətli diaqnozlardan biridir. Bu sindrom 1866-cı ildən məlumdur. İngilis həkimi Lanqdan Daun xarakter xüsusiyyəti olan bu xəstəliyi bir qız uşağında müşahidə edib və onu «monqolizm» adlandırıb. Ancaq asiyalı alimlərin xəstəliyin «monqolizm» adlandırılmasına münasibətindən sonra bu xəstəlik onu kəşf edən alimin şərəfinə «Daun sindromu» adını alıb.
 
Bu uşaqlar bir-birlərinə oxşayır, stereotipləri eyni olur. Yəni onlarda boy qısa olur, əqli inkişafdan geri qalır, kəlləsi kiçik və yumru olub üz nahiyyəsində yastılaşır. Yanaqlar üzün yastılaşmış fonunda bir qədər üzə çıxır. Gözləri uzunsov və kiçik olur, göz yarığı çəp, göz bucağında dəri büküşlü, ağzı yarıaçıq, dili böyük, qarnı köpmüş, dişləri seyrək, əzələləri və oynaqları zəif inkişaf etmiş olur. Yəni monqoloid irqinə mənsub şəxslərə bənzəyirlər. «Monqolizm» adı da bu səbəbdən işlədilib.
Davamı →
 

Orqanizmdə yod əskikliyinə işarə edən 8 simptom

Yod insan orqanizmi üçün həyati vacib mineraldır. Yod qalxanvari vəzi hormonlarının sintezində böyük rol oynayır. Bu hormonlar orqanizmin bir çox vacib funksiyalarına təsir edir.

Yodun çatışmazlığı qalxanvari vəzinin fəaliyyətini pozur, hipotireozun inkişafına səbəb olur. 2017-ci ildə keçirilmiş araşdırma göstərib ki, dünyada yaşayan insanların 1/3 hissəsində yod çatışmazlığı mövcuddur.

1. Bədən çəkisinin kəskin və «səbəbsiz» artması
Əgər insan qidalanmada heç bir dəyişiklik etməyibsə, lakin buna baxmayaraq onun çəkisi artırsa, bu yod çatışmazlığına işarə edə bilər.
Davamı →