8 aylıq uşağın inkişafı

8 aylıq körpənin inkişafı çox sürətlə gedir. Balaca öyrəndiyi hərəkətləri tam mənimsəyir, əllərini yaxşı idarə edə bilir. Bu yaşda körpə, böyükləri fəal yamsılayır və sadə hərəkətləri asanlıqla öyrənir.

8 aylıq körpənin xüsusiyyətlərini və bacarıqları:
— 8 aylıq körpənin təxmini çəkisi 8,7 – 9,5 kq, boyu 70-71.2 sm olmalıdır.

— Artıq çoxlu sayda müxtəlif əşyaları müəyyən edir. Ətrafdakı hər şeylə maraqlanır. Özüdə qarşısına düşən hər şeyin dərhal dadına baxmağa çalışır.

— Diqqəti hələ dağınıqdır, o tez-tez məşquliyyətindən yayına bilər. Amma, bu mərhələdə, o, yarımçıq qalan işinə qayıtmağı, öyrənməyə başlayır.

— Yolunda duran maneənləri, bütün mümkün üsullarla aradan qaldırmağa çalışır.

— Bəzi uşaqlar bu ayda sərbəst qalxa, dəstək ilə gəzə bilirlər, böyüklərin köməyi olmadan oturub və ya uzana bilirlər. Dəstəyi olmadan oturaq vəziyyətdən ayağa dura bilirlər.

— Artıq fəal və çox sürətlə iməkləyirlər.

— Əşyalarla yaxşı idarə etməyi bacarır, məsələn, qapağı açıb bağlayır, piramid oyuncağını toplayır.

— Sadə “ver”, “al”, “get” kimi xahişlərə reaksiya verir.

— Daim bəzi hecaları ucadan təkrarlayır. Halbuki o, onları müqayisə edə bilmir.

— Böyüklərin xahişi ilə əl yelləyərək, vidalaşa bilir.

— “Olmaz” sözünün mənasını aydın başa düşür, amma hələ ona itaət etmir.

— Tanış və özgə insanları, hətta öz və yad əşyaları fərqləndirir. Şəkillərdə özünkülərini tanıya bilir.

— Onu kəskin və gurultulu səslər qorxudur.

— Xırdalanmış yemək yeyir. Yumşaq qida məhsullarını dişləyə bilər.

— Bu yaşda daxili baş beyin zonası fəal inkişaf edir və formalaşır. Bu dövr, danışıq və hərkət funksiyasının yaxşılaşdırılması üçün çox mühüm bir dövrdür. İndi o, ətrafdakıların davranışını təqlid etməyə çalışır: qaşıqla yeməyə, fincandan içməyə, balışda yatmağa və s. çalışır. Bu, ona sosial mədəniyyətin bir hissəsi olmağa kömək edir.

anayam.az

0 şərh