Ömür | Bəxtiyar Vahabzadə

Deyirlər, çox azdır yüz il, əlli il,
İnsana bir ömür kifayət deyil.
Hələ isitməmiş öz yerimizi
Ölüm cəllad olub haqlayır bizi.

Deyirlər, şirindir dadı dünyanın,
Kaş iki olaydı ömrü insanın.
Nola, çalışsaydıq ömrün birində,
Sonra əylənəydik biz digərində.

Hərə öz ömrünə bir cürə baxmış,
Hərə bu dünyanı bir cürə anlar.
Cahanda bəs nədən zövq alacaqmış
Zəhmətin özündən zövq almayanlar?

Yüz-yüz ömür belə azdır doğrusu
Bir ömrü insana az sayanlara
Haramdır bu hava, haramdır bu su
Əylənmək eşqilə yaşayanlara.

Yaşamaq, yanmaqdır, yanasan gərək,
Həyatın mənası yalnız ondadır
Şam əgər yanmasa, yaşamır demək
Onun da həyatı yanmağındadır.

Ömrü az olsa da, qartal yenmədi
Dedi, səmalarda öz oylağım var.
Ömrün azlığından gileylənmədi
Ömrü insan kimi başa vuranlar.

«Bu dünya beş gündür»,- deyib hər yerdə
Sağ ikən qəbirdə uzanan da var.
Öz alın tərilə bircə ömürdə
Yüz insan ömrünü qazanan da var.

2 şərh

pascal
Möhtəşəm şeir. Deyiləcək söz yoxdur, daha doğrusu, şair söz saxlamayıb deyəcək. Bircə bu şeiri yazıram:

Dünya beşgünlükdür deyənə yazıq,
Döşünə-başına döyənə yazıq.
Çörəyi zəhmətsiz yeyənə yazıq,
Həyat, yaşamağı bacaranındır. 
istorik_c
Bəxtiyar çox güclü şairdir. Sanki sözləri seçərək yerində işlətməyi bacarmışdır. Bir insan kimi sağlığında etdiyi bəzi hərəkətləri heç xoşuma gəlmədi.