Klassiklərə bənzətmə | Musa Yaqub

Qapında əyilib suala döndüm,
Səndən alacağım cavaba görə.
Allahım heç sənə əzab verməsin,
Sən mənə verdiyin əzaba görə.
 
Üzüb hər ümiddən əlimi sənsiz,
Dünyanın gedimi, gəlimi sənsiz,
Daha istəmirəm könlümü sənsiz,
Baxıb biganələr xaraba görə.
 
Düşməzmi güzarım bir dost bağına,
Sevda çiçəklərim düşüb qırğına,
Yamanca tuş oldum el qınağına,
Təsəlli tapdığım şəraba görə.
 
Elə bil ürəklər daşdı, dəmirdi,
Bir üzü ağ küldü, biri kömürdü,
İlahi, bu necə yalqız ömürdü,
Qoymaram bu ömrü hesaba girə.
 
Öz eşqim yolunda sadiq canam mən,
Heyf oldum, həm yanan, həm yamanam mən.
Bəlkə də, birinci müsəlmanam mən,
Cəhənnəm çəkirəm savaba görə...
 
Allahım heç sənə əzab verməsin,
Sən mənə verdiyin əzaba görə.

0 şərh