Рейтинг
+94.62

Poeziya

100 üzv, 426 topik

Nə qəribədir I Nəriman Həsənzadə

Elə dayanırsan, elə baxırsan,
Elə bil qarşında quru bir daşam.
İpək saçlarını bir vaxt oxşayan
Elə bil hardasa mən olmamışam.

Səni dostlarımla, tanışlarımla,
Mən tanış edərdim nə vaxtsa bir-bir .
İndi özgələri, yad ehtiramla,
Deyirlər tanış ol., Nə qəribədir ?!

Ardı →

Yandır məktublarımı I Nüsrət Kəsəmənli

Hər sətir üstünə titrəyib əlim
Sətirlər qəlbimdən od alıbdırlar.
Mən sənə bir dəfə aldandım,gülüm
Məktublar ömürlük aldanıbdırlar.

Məni xatırlama özgə ol,yad ol.
Oyuncaq olmasın məktublar barı,
Ömründə bircə yol alicənab ol
Yandır xatirələrimi — o məktublari.

Ardı →

Heyif I Bəxtiyar Vahabzadə

Heyif o gözlərə o baxışlara,
Özgə birisinə baxacaq həmən.
Heyif o ilahi qövsi qaşlara,
Sınacaq kədərli düşüncələrdən.


Heyif o alovlu ötən çağlara,
Uçan yad budağa tez qonacaqdır.
Heyif gülə bənzər o dodaqlara,
Özgə bir dodağa toxunacaqdır.


Gülüm heyif sənə yazıqlar mənə,
Qoruya bilmədim məhəbbətimi.
Özüm bilə-bilə verirəm yenə,
Özgə birisinə səadətimi.


Davamı →

Bəhanəsiz get I Nüsrət Kəsəmənli

Getmək istəyirsən, bəhanəsiz get,
Oyatma mürgülü xatirələri.
Səsin həmin səsdir, baxışın ögey,
Gedirsən səsin də yad olsun, barı.
Sən dəniz qoynuna tullanmış çiçək,
Üstünə dalğalar atılacaqdır.
Saxta məhəbbətin saxta sənəd tək,
Nə vaxtsa, üstündə tutulacaqdır.

Ardı →

Qara dastan I Almas İldırım

Kimsə bilməz Tanrıdağın yaşını,
Duman almış Altayların başını.
Uçurmuşdur başdan dövlət quşunu,
Sərvətinə üz çevirmiş zaman hey
Qoca Türkün düşdüyü dərd yaman hey
Dörd bir yana dağılmış Türk soyları,
Sönmüş ocaq, köçüb getmiş boyları,
Dərdli-dərdli axar bozkır çayları,

Ardı →

Dilənçi I Mikayıl Müşfiq

Sərt, soyuq bir qış gеcəsi, səma bəyaz, yеr bəyaz,
Uğuldayan кüləкlərlə sarsılmada soxaqlar.
Hər кimin кi, qanadı var çovğun olsa darılmaz,
Fəqət yеnə bu soyuqdan qısılmada soqaqlar.
Ardı →

Etməgil I İmadəddin Nəsimi

Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etməgil!
Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil!

Bərgi-nəsrin üzrə mişkin zülfünü sən dağıdıb,
Aşiqi bixaniman etmək dilərsən, etməgil!

Ardı →