Ağıllı Duyğusal Davranş terapiyası

Ağıllı Duyğusal davranış terapiyası (ADDT), Albert Ellis (1913-2007) tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Psixoanaliz təhsili alan Ellis, psixoanalizi passiv quruluşu və yavaş irəliləməsindən görə ağıllı romantik(duyğusal) davranış müalicəsindən inkişaf etdirmişdir.

Başlanğıcda ağıllı müalicə olaraq adlandırılan bu psixoterapiya üsuluna 1961 'də romantik istiqaməti vurğulanaraq ağıllı romantik(duyğusal) müalicə deyilmiş, 1991-ci ildə davranışçı tərəfi də əlavə olunaraq günümüzdəki ağıllı duyğusal davranış terapiyası (ADDT) adını almışdır. Bəzi Otor idrak-romantik-davranış terapiyası deməyin daha doğru olduğunu qeyd edirlər. Çünki ağıllı sözünün qəti bir ölçüsü yoxdur.

Psikoterapiyadakı təməl yanaşmalardan biri olaraq qəbul edilən ağıllı romantik davranış müalicəsindən Sigmund Freydin düşüncələrindən çox şey tapmaq mümkündür. Epiktetosun, «bizi problemli edən şey yaşadığımız hadisələr deyil, bizim o hadisələr haqqındakı mövqeyimizdir» sözü ADDT' nin xülasəsi kimidir.


Məntiqli romantik davranış müalicəsində təməl prinsip, insanların düşüncələrinin, davranışlarının və duyğularının özünün idarəsində olmasıdır. «Biri mənə özümü bu şəkildə hiss etdirdi» şəklindəki bir düşüncə, psixoloji problemlərdə sıxlıqla qarşılaşdığımız bir ifadədir və Ellis buna şiddətlə qarşı çıxır. Heç kim sizin bir şey hiss etmənizi təmin edə bilməz, hər şey sizdə bitər.

0 şərh