Namuslu olmaq azdır...

Gucu gizlətmək də sirr saxlamaq kimi cətindir.Qatil də Allah quludur, Əzrail da mələk olduğu kimi...

Gücü gizlətmək də sirr saxlamaq kimi çətindir.

Təkrar biliyin anası deyil, balasıdır.

Ümid–pul kimi bir şeydir.

Özünü cilovlama, eybi yox, qoy nadanlar səni “kobud” adlandırsın.

Xatirələrin yaşadığı yerlər köhnə tanışlara bənzər, hərdən yadına ya bir dalan düşər, ya bir kitabxana...

Yaşamaq-susamaqdır, ancaq heç ölüm də su deyil.

Əgər yaddaşın qarışıqdırsa, xatirələrin köhnəlibsə, acı dadırsa, onları heyfslənmədən at. Yoxsul və təmiz ev daha rahatdır, nəinki zəngin və səliqəsiz ev.

Kiminçünsə darıxa bilirsənsə, bəsindir, qoy sənin üçün heç darıxmasınlar.

Ən iddialı adamlar ən adi adamlar olur.

Dostun yoxdursa, özündən küs, sədaqətin yoxdur, demək.

Yer- göyün səhnəsidir; epizodik rolları oynayanlara acıyıram. Onlar yalnız dramatizmi bir qədər gücləndirmək üçün mövcuddurlar.

Tanrının əfvimi böyükdür, qulun səhvimi?!

Nadanlar haqda düşünmək onlara uduzmaq deməkdir.

Din Allaha sitayiş yollarından biridir, düzdür. Hamını eyni yolla getməyə vadar etmək isə düz deyil.

Mövsümlərin dəyişməsi adamların özünü xatırlaması üçündür.

Arzu ürəyin nəfsidir.

Zəhmli adamlar pisliyi əzbər bilən adamlardır.

Ən yoxsul adam duzsuz adamdı.
Dilənçilərə acımaq bizim borcumuzdur, dəxli yoxdur onlar acdılar, ya yox, dilənçi olmaq ac olmaqdan daha acınacaqlıdır.

Ən yoxsul adam duzsuz adamdı.

Təkcə namuslu olmaq azdır, həm də ləyaqətli olmaq lazımdır, çünki namusluluq bir qədər məcburi, ləyaqətlilik isə tamamilə könüllüdür.

Həmçinin oxu:
Ömür bitmiş fikir deyil 
Salam almayanlar arasında yaşamaq

© Səhər Əhməd

0 şərh