Рейтинг
+28.98

ŞEİRLƏR

18 üzv, 36 topik

Puşkin qorxunc epidemiya haqqında

Doğrudan da dahilər bütün zamanlar üçün yazıb-yaradanlardır.
Bu son günlərdə təkcə Rusiyanın deyil, dünyanın bir sıra ölkələrinin mediasında böyük rus şairi A.S.Puşikinin 1830-cu ildə yazdığı bir şeir tez-tez misal çəkilir. Həmin vaxt Rusiyada, xüsusən Boldin deyilən yerdə epidemiya tüğyan edirdi.
Düzdür, bəziləri bu şeirin Puşkin tərəfindən yazıldığını inkar edirlər. Amma stlistika və üslub bunu deməyə əsas verir ki, şeirin məhz dahi şairə aid olduğunu qəbul edək. Mən şeirin qafiyələnmə və ritmini saxlamağa çalışaraq həmin şeiri dilimizə çevirdim.
Davamı →

Şad ol bu gün , ey könlüm

Şad ol, bayram elə, ey qəmli könlüm,
Mübarək mövluddur, bayramdır bu gün!
Xəbər et dostlara, tələs, ey dilim,
Mübarək mövluddur, bayramdır bu gün!

Açıldı bu gündə Rəsulun(s) gülü,
Aləmi bürüdü Kövsərin seli
Dil açdı şəhadət söylədi dili
Mübarək mövluddur, bayramdır bu gün!

Davamı →

Şəhidlər

Şəhidlər günəş kimi nur çiləyir hər zaman,
Şəhidlər gedən yolu bağlaya bilməz tufan,
Şəhidlər el yolunda canını verib qurban.
Şəhidlər qanlarıyla boyayıblar torpağı,
Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.

Şəhidlər yatan torpaq ocağa, pirə dönər,
“Şəhidlər xiyabanı “ uzaqlardan görünər,
Şəhidlər anılan yer qərənfilə bürünər,
Şəhidlər bu dünyada dönərlər bir günəşə,
Şəhidlər ölməz olur, yaşayırlar həmişə.

Şəhidlər qeyrət tacı, ucalıq zirvəsidir,
Şəhidlər haqqın səsi, azadlıq nəğməsidir,
Şəhidlər yatan qəbir istiqlal türbəsidir,
Şəhidlər Tanrımızın sevdiyi bəndələrdir,
Şəhidlər ölmür heç vaxt, ömrü dünya qədərdir.


Davamı →

Əhməd Cavad - Gözüm yoldadır

A dostlar, bir qumral tərlanım uçdu,
Yollarda yolçum var, gözüm yoldadır.
On beş gün ayrılıq, on beş il keçdi,
Öldürdü intizar, gözüm yoldadır.

Hanı mənim arxam, qolum-qanadım,
Hörmətim, izzətim, şöhrətim, adım?
Qardaş bərabəri, gözəl arvadım,
Söyləyin, durnalar, gözüm yoldadır!
Davamı →

Oğlum Məhəmmədə nəsihət | Nizami Gəncəvi

Sən, ey on dörd yaşlım, hər elmə yetkin! 
Gözündə əksi var iki aləmin!
Yeddi yaşar oldun o zaman ki sən, 
Açıldın gül kimi güləndə çəmən.                    

İndi ki çatmışdır yaşın on dördə,                       
Başın sərv kimi durur göylərdə.
Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır,
İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. 
Davamı →

Mirzə Ələkbər Sabir - Amma, millət a!

Moldayı, gördün nə iqdam etdi?! Amma, millət a!….
Az zamanda nə sərəncam etdi?! Amma, millət a!….
Öz gücün hər qövmə ifham etdi?! Amma, millət a!….
Varlığın mərdanə elam etdi?! Amma, millət a!….
Moldayı, gördün nə iqdam etdi?! Amma, millət a!..
Davamı →

Almas İldırım - Əlvida Bakı

Əlvida, еy müşfiq ana, əlvida...
Bu anda qəlbimdə nə dərin qəm var,
İçimdə bir sızı, gözümdə nəm var,
Əlvida, еy müşfiq ana, əlvida…

Səndə kеçib gеtdi iyirmi dörd yaşım,
Bir zaman bəladan çıхmadı başım,
Sən оldun həmdəmim, dərdli yоldaşım,
Laylalar söylədin mana, əlvida…

Davamı →

Abbas Səhhət – YAY SƏHƏRİ


Od tutub qırmızı atəşlə yenə yandı üfüq,Abbas Səhhət - Yay səhəri
Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfüq.

Bir qədər çaydan uzaq, od qalamış dağda çoban,
Oyadır öz sürüsün otlaya yaylaqda çoban.

Yumuşaq göy çəmənin üstə düşüb şeh gecədən,
İsti yoxdur, hələ var bir balaca meh gecədən.

Ağ dumanlar ucalır göy üzünə dağlardan,
Çox sərindir havası, keçmə bu yaylaqlardan.

Gün çıxır, göydə bulut qırmızı rəngə boyanır,
Kəndlilər çox yorulub, uykudan indi oyanır.

Pəyədən mal-qaranı bəzi çıxardır qırağa,
Bəzi səhrayə gedir işləməyə, bə’zi bağa.
Davamı →

İstərəm | Qurbanova Mələkxanım

Səssizlikdə gecə sükutunda
Mən səni ağlayaraq sevdim
Qaranlıqda səssiz bir boşluqda
Mən səni düşünərək sevdim

Sanki izləyirəm gülüşünü mən
Dilimdəki isə yalnızca sənsən
Sakitcə baxaraq bomboş tavana
Mən səni sevdim xəyallarınla
Davamı →