İlk eşqim

Yenə xoş bir gecədə gözlərimdəsən
Qəlbimin ən dərin yerlərindəsən
Ancaq sən bunları hardan biləsən
Çünki sən qarşılıqsız ilk eşqimsən
Beynimdə sənsən, düşüncəmdə sən
Sevincimdə sənsən, kədərimdə sən
Dünyaya bağlanan incə tellərim
Həyata bağlanan həyat eşqimsən.
Bir neçə gündür ki acı çəkirəm
Səni xoşlayıb bəyəndiyimçün
Günlərdir beynimlə dava edirəm
Ürəyimlə səni sevdiyim üçün
Mən hər şeyi düzgün sərrast sevirəm
Beynimi qəlbimdən üstün bilirəm
Neçə gündür özümə sual verirəm
Axı necə olur ki onu sevirəm?
İnsanlar sevgidən dad çıxarırkən
Bəs mən niyə üzülüb acı çəkirəm?
İmkansız olduğun mən düşünürkən
Bəs niyə qəlbimə söz keçirmirəm?
İradəm tərk edib sevgidə məni
Məntiqimsə susub bir kənardadır.
Beynim qəbul etmir hələ də sevgini
Ürəyimsə sənlə alışıb-yanır.
Bəs nevə olduki bir anda gəlib
Qəlbimi beynimi dağıldıb getdin
Qalan hər şeyini məndən aparıb
Ürəyini məndə saxlayıb getdin
Düzdür xəbərsizsən mənim sevgimdən
Sənə qarşı olan fikirlərimidən.
Çünki mən deməsəm bilə bilməzsən
Axı sən məni bir dost bilirsən.
Fikirlətim dolaşıb, nitqim quruyub
Qələm isə yazmağa sözlər axtarır.
Səni düşünməkdən beynim də durub
Vərəq isə yarımçıq ağappaq qalıb.
Heç vaxtı bilməzdim mən də kimisə
Beləcə sevərəm belə düşünərəm
Ömrümdə heç kimə demədiyim qədər
Beynimlə qəlbimə yalan deyərəm.
Hər gün söyləyirəm onu sevmirəm
Ancaq iş ondadır onlar aldanmır.
Deyirəm mən heç vaxt onu düşünmürəm
Beynim dəlillərlə məni yalanlayır.
Əslində mən sevə bilmərəm səni
Axı gözümün önündə onu sevirsən
Əslində düşünə bilmərəm səni
Axı sən hər dəqiqə onu düşünürsən.
Bilmirəm sən necə onu sevirsən
Axı səninlə bağlı o heçnə bilmir
Öz könlünü niyə ona vermisən
Axı sən sevdiyin qədər o səni sevmir.
Mən indi necə bir insan olmuşam
Heç özüm də bunu bilə bilmirəm
Başqası sevdiyin sevən olmuşam
Özümdə bilmədən aşiq olmuşam
Söyləyin bumudur bumudur sevgi?
Başqasını sevdiyini görə bilməkmi?
Söyləyin acı çəkməklə olurmu sevgi?
Yoxsa insan kimi dümdüz sevməli?
Sənin hər düşüncən ona aiddir
Mən onlar arasında yer ala bilmirəm
Sevgində nifrətində ona aiddir
Mənsə kənarda durub gözləməkdəyəm.

0 şərh