Gözləyirəm

Gözümü yolda qoyub ali-bəşər, gözləyirəm,
Bilirəm ki, gələcək, şamu-səhər gözləyirəm.

Səhəri gözləsə bir kəs, yuxu getməz gözünə,
Nə deyim mən də yalandan, o təhər gözləyirəm?

O zaman ki, yetişər vəslə tamam aşiqlər,
Xoş olar hali-pərişanım, əgər gözləyirəm. Gələcək xoş xəbərin hər cümə var gözləyəni,
Cümələr bir yana, mən gündə xəbər gözləyirəm.

Bəşərə lütf qılıb gəlməsə, o rahi-hüda,
Bəşərin halını bundan da betər gözləyirəm.

Ona cürət eləyib gəl, deyə bilmir bu dilim,
Nə qədər gözlə deyirsə, o qədər gözləyirəm.

Nə üçün gözləyirəm ol kəsi, əla bilirəm,
Deməsin kimsə mənə, guya hədər gözləyirəm.

Onu mən gözləyirəm, əmrinə yüz parə olam,
Gəlişindən bu təhər xeyrü-səmər gözləyirəm.

Görürəm, əhli-vəfa eşqdə tufan eləyir,
Deyirəm öz-özümə, mən də məgər gözləyirəm?

Kim özü öz tərəfindən sözünü nəzmə çəkib?
Yenə ecazım üçün lütfi-nəzər gözləyirəm.

Müəllif: Şahin Qurbanov


0 şərh