Gözə limon sıxmaq doğrudurmu?

Olduqca uzun zamandan bəri insanlar, gözlərini daha parlaq və ağ hala gətirmək üçün bir çox üsul sınamışdır ancaq bu cür qulaqdan dolma məlumatların çoxu səhv olduğu qədər də zərərlidir. Bədəndə olan ən həssas orqanlardan biri olan göz, çöldən damladılan maddələr ilə daha yaxşı bir hala gəlməz.

Gözə limon ya da odekolon sıxmaq kimi xalq arasında məşhur olan bir çox tətbiq göz quruluşuna böyük zərər verərək, irəliləyən mərhələlərdə bir çox fərqli göz problemi yaşanmasına səbəb olmaqdadır.

Gözə limon damlatdığı və daha parlaq və ağ gözlərə sahib olduğu iddia edən bir çox insan vardır ki bu vəziyyət qismən doğrudur. Turşu dəyəri olduqca yüksək olan limon suyu gözə damladıldığında, gözün daha parlaq görünməsini təmin edər.

Ancaq limon suyunun gözdə meydana gətirdiyi ziyan ilə meydana gətirdiyi parlaqlıq da bərabərdir. Bir başqa deyişlə; gözünüzə limon suyu damlatdığınızda gözünüz nə qədər çox ziyan görsə, o qədər çox parlayacaq. Limon sıxılması ilə təmin edilən parlaqlıq da qalıcı deyil və bir neçə gün içərisində göz təkrar köhnə quruluşuna dönməyə çalışacağından parlaqlığın itməsinə səbəb olacaq.

Göz quruluşu etibarıyla xarici layında kornea adı verilən bir təbəqə ilə qablıdır. Gözə limon ya da odekolon kimi turşu nisbəti yüksək maddələr damlatdığınızda, şəffaf halda olan kornea təbəqəsinin üzərindəki hüceyrələrin ölməsinə səbəb olarsınız. Bu vəziyyət kornea təbəqəsi üzərində əyriliklər meydana gəlməsinə səbəb olar. İrəliləyən mərhələlərdə gözə gələn işığın bu nahamar təbəqə səbəbi ilə doğru qırıla bilməməsi səbəbiylə, bir çox görmə pozuqluğu meydana gəlməkdədir.

Gözlə limon sıxılmağa davam edildikcə kornea təbəqəsindəki ziyan da artaraq, göz qapağı şişliklərinə və görmə pozuqluqlarına səbəb olmaqdadır. Gözə damladıldığında faydalı olan tək maddə çaydır və çay da yalnız gözü təmizləmək üçün antiseptik təsiri səbəbi ilə istifadə edilər.

0 şərh