Bronxial astma tutmasinda yardım

Uşaqda bronxial astma tutması zamanl bronxların kəskin başlanan obstriksiası nəticəsində boğulma tutması ilə nəticələnir.Uşaqda təngnəfəslik öskürək olur.Ağ ciyərdə emfizema inkişaf edir,döş qəfəsi qabarır qabirğarası sahələr hamarlanır Auskultasiyada ağ ciyərlərdə nəfəsvermə fonunda fitverici xiriltilar eşidilir.Ürək damar sistemində taxikardiya olur,arterial təzyiq yüksəlir.Tutmanin müddəti üngül formada normada 10-15 dəqiqə ağır və ağır formada bir neçə saatdan bir neçə günə davam edir.Yardım:uşağa sakit çərait yaratmaq ayaqlara isti vanna etmək sinəyə kürəyə xardal vərəqi qoymaq olar ki, bunlar yardimci vasitələrdir.dərmanlardan eufillinin əhəmiyəti boyukdur.onun 24% məhlulu əzələyə 2.4% məhlulu venaya yeridilir.hər kq çəkiyə 4-6mq.bundan başqa onu daxilə şam. .əklində və inhalyasiya kimi də yeridilir.

yungül tutmalarda qarışıq preparatlar:teofedrin antastman solutan təyin edilirşAsmatik vəziyyət başladıqda qlükokortikoidlər tətbiq edilməlidir.Eufillinle birlikdə venaa 0,06% korqlükon tətbiq edilməlidir

Müəllif:Əhmədova Zeynəb

0 şərh