Aktivsinizmi?

İnsanlar fərqli olur: aktiv və passiv. Onların bu xüsusiyyətini gördükləri işlər sayəsində, fəaliyyətləri nəticəsində aydınlaşdırmaq mümkündür. Amma 3 cü tip insanlar da var ki, təbiətcə aktivdirlər lakin özləri də öz xüsusiyətindən xəbərsizdilər. İndi sizə təqdim edəcəyimiz test sayəsində siz aktiv olub olmamağınızı müəyyən edə biləcəksiniz:

1. Siz düşünürmüsünüzmü ki,  məktəb dövrü insanın inkşafında və müəyyən bir yerə gəlməsində mühüm rol oynayır?

 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 2.  Mübarizə abu-havasında özünüzü yaxşı hiss edirsiniz?
 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 3. Müasir siyasi liderlərin fəaliyyətindən hansını əsaslı sayırsınız?
 • Praktiki məsəllərin reallaşdırılması
 • Fəaliyyəti insan hüququ və azadlıqlarına yönləndirilməsi
   
 • 4. Bizim fəaliyətimiz nizamlı olmalıdır:
  • Dini vəzyiyyətlərlə
  • Gözəl ideyalarla
  • Maddi mülahizələrlə
  • Ümumi rifahla
    
 • 5. Siz özünüzə necə dost seçərdiniz?
 • Təşəbüzkar, çalışqan, praktiki zəkaya sahib birini;
 • Düşünən, xəyalpərəst, reallıqdan qopmuş birini
 • Təçkilatçılıq və idarəçilik qabiliyyətinə sahib birini
   
 • 6. Yolunuzda rastlaşacağınız çətinlikləri üstələməyə sizin enerjiniz yetərlidirmi?
 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 7. Belə aktiv zamanda yaşadağımıza sevinməliyikmi?
 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 8. Oda (alova) baxmağı sevirsinizmi?
 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 9. Siz bu 3 bürcdən birisinizmi: Qoç, şir, oxatan?
 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 10. Siz xahişinizin rədd edilməsini normal qarşılayırsız?
 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 11. Söhbətçilsiniz?
 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 12. “Hər yol məqsədə aparır” prinsipi ilə yaşayrsınız?
 • Bəli
 • Xeyr
   
 • 13. Cəldliyi tələb edən hərəkətləri, fəaliyəti sevirsinizmi?
 • Bəli
 • Xeyr

İndi ballarınızı hesablayın:
 

0-45 bal:
Təəssüf ki, sizin enerjiniz sizin üçün kifayət deyil. Siz tez yorulursunuz, həvəssizcə məsuliyyəti öz üzərinizə götürürsünüz. Öz fikrinizi özünüzdə saxlayırsınızı. Siz ətrafdakılarla münasibətdə çox laqeyd və ehtiyyatlısınız. Siz çox çətinliklə qərar qəbul edirsiniz. Fəaliyyət qabiliyətiniz sizin təxəyülünüzdən və əsassız qorxunuzdan aslıdır. Üstünüzdəki gərginliyi kənara qoyun!

45-65 bal:
Siz öz şən əhval-ruhiyyənizlə seçilirsiniz, insanlarla asanlıqla yola gedirsiniz. Sizin xarakternizdə xüsusi rəhbərlik cizgiləri var. Siz enerjili və çalışqansınız. Başqalarından aslı olmaq fikrini yaxşı qarşılamırsınız. Siz əminsiniz ki, həyatda bildikləriniz sizin öz axtarışlarınızın nəticəsidir, eləcə də siz effektiv çalışaraq ətrafdakıların diqqətini öz üzərinizə çəkməyi bacarırsınız. Sizin ətrafdakılardan üstün cəhətləriniz: tez qərar qəbul edirsiniz və öz üzərinizdə məsuliyyəti götürməyi bacarırsınız. Dinamikliyiniz və həddinən artıq aktiv olduğunuza görə ətrafdakılar tərəfindən sevilirsiniz.

0 şərh