Doğru ütü seçməyin qaydaları

Yaxşı ütünü seçməzdən öncə,aşağıdaki parametrləri öyrənin.
1.Ütü altlıqı.
Hansı ütü altlıqı seçmək lazımdır buna siz qərar verirsiz. Unutmayın: müxtəlif parçaların ütüləmə keyfiyyəti bundan aslıdır.Ütü altlıqın materialı malların maya dəyərinə təsir göstərir:

  •     Keramika və metalkeramika bahalı ütülər üçün tətbiq edilir. Onlar asanlıqla parça üzərində sürüşür və heçbir müdaxilə etmir.Cızmır,asan təmizlənir.Keramika uzun müddət istiliyi saxlayır;
  •     Paslanmayan polad- materialı möhkəmdir,cızmır, orta isinmə/soyuma sürəti var,parçada asan sürüşür və rahat təmizlənir.Adətən belə ütü altlıqları xüsusi səpmə üsulu və delikləri tamamlayır;
  •     Alümininium əla isti keçiricidir. Ütü altlıqı tez isinib və soyuyur.Ütüləri ucuz və yüngüldülər, lakin tez xarab olub və asanlıqla zədələnirlər.Vaxt keçdikcə ütünün altlıqında cızıqlar yaranır.Alüminium altlıq xüsusi çiləmə üsulu olmadan tərkibində yun olan parça üzərində parlaq izlər saxlayır;
  •     Teflon — örtük parçaya yapışmır və əşyaları yandırmır, ütüləyərkən yaxşı sürüşür.Metal geyim aksesuarları ilə asanlıqla cızılır ve buda altlığın deformasiasına gətirir.
Doğru ütü seçməyin qaydaları
2. Zərif parçalar üçün keçirmə
İkiqat(dəyişən) ütü altlıqlı ütülər mükəmməl bir səthə sahib olur və təyin olunan dərəcədən artıq qızmır.Keçirmə ütünün ütü altlıqlarına sıxaclar ilə sabitlənir.Zərif parçaları(ipək) buxarla və aşağı dərəcədə ütüləməyə fürsət yaradır.Parça üzərinə təsadüfən su damlasının düşməsi istisnadır.

3.Buxar təchizatı
İsti nəmli buxar ütüləri ilə ,qırışlı parçaları düzəltmək daha sürətli və asandır, o cümlədən quru çamaşırlarıda.
Ütülərdəki buxar altıqlarındanda olan bir çox dəliklər vasitəsi ilə verilir.Nə qədər altındakı dəlik çox olarsa, bir o qədər parça daha çox hamarlanır və buxarlanır.Hamarlaşdırma effekti nəinki sadəcə altındaki dəliklərin sayısından, həm də onların yerləşməsinnən aslıdır.Klassik variant burnunda və altlığın ətəyində mikrodəliklərin yığışmasını güman edir; daha böyük dəliklər isə 1-2 sıra bortlar üzrə yerləşir.
Buxar təchizatı bir neçə texniki həlləri vardır. Üfüqi və şaquli buxarlanma mövcuddur, və əlavə olaraq buxar buraxma və püskürtmə xüsusiyyətləri vardır.
Bir dəqiqə iş zamanı dəmirin yaratdığı buxarın miqdarı qramla ölçülür.Bir qayda olaraq,dəqiqədə 30 və daha çox qram buxar istehsal olunur.Hər hansı bir parça ilə başa çıxmaq üçün, buxar gücləndirisi 100 q/dəq-dən çox olmalıdır.Bir çox modellərin ön hissəsində buxar intensivliy tənzimləyicisi quraşdırılır.O ütülənən parçanın, onun qalınlığın və əzilmə dərəcəsindən asılı olaraq buxarın verilməsinin optimal sürətini nizama salır.

4.Səpmə
Səpmə — sprey köməyi ilə parçanı hamarlaşdırma funksiyasıdır.
Sprey cihazı ütünün burun hissəsində yerləşir,düyməyə basıldığı an parçaya su verir.Zərif parçaların hamarlanmasında istifadə olunur, hardaki buxar təchizatının istifadəsi arzuolunmazdır.

5.Buxarlanma
Üfuqi buxarlanma – ütü zamanı sadə buxar təchizatıdır.
Şaquli buxarlanma – asqıda asılmış paltarə hamarlaşdırır.Bu tür buxarlanma, zəruri hallarda evdən çıxmamışdan əvvəl meydana gələn qıvrımları sürətlə düzəltmək üçün əlverişlidir.
Keyfiyyətli ütülərdə olan “par buraxma” və “turbopar” funksiyası intensiv olaraq buxar verir. Qalın parçalarda (kətan vəya cins) buxar gücləndirici ilə ağır ütüləmə tələb olunur.Buxar buraxma ütünü təmizləmə funksiyasın yerinə yetirir.Yüksək təyziqli su rezervuarı yığılmış çirk hissəciklərinnən azad olur.Adi ütülərdə yaxşı buxar gücləndiricisinin göstəricisi 90 q/dəq hesab edilir,buxar generatorlarında isı 120 q/dəq-dən başlayır.Böyük parın yaranmasında bir müddət vaxt tələb edir, buna görədə adi ütülərdə buxar gücləndirisi qısa fasilələrlə tətbiq olunur.
Par generatorlu ütülər və bir neçə adi ütü modellərində ayrıca par üçün rezervuarlar və yüksək buxar istehsal dərəcəsi var.

6.Par generatoru
Par generatoru par əmələ gətirən isidicisi və böyük qazanı olan bir blokdur.Par generatoru və ütü öz aralarında ütüyə hazır buxar buxaran xüsusi şlanq ilə bağlıdırlar.Par üçün şlanqın uzunluğu 1,5 — 4 m arasında dəyişir.
1,5m -dən qısa olan şlanq hərəkəti məhtudlaşdırır,lakin &ccedi
 
 
Mənbə: shop.az

0 şərh