Рейтинг
+10.88

Texnologiya

11 üzv, 60 topik

Şəbəkə texnologiyaları

Daha aşağı səviyyənin vəzifəsi verilənləri qəbul etmək, öz informasiyasını (məsələn: başqa kompüterdəki uyğun səviyyə ilə düzgün qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün formatlama və ya ünvan) əlavə etmək və verilənləri sonrakı səviyyəyə ötürməkdir. İnformasiya yalnız şəbəkə modelinin ən aşağı səviyyəsinə — fiziki səviyyəyə çatdıqdan sonra ötürmə mühitinə düşür və alan kompüterə çatır. İnformasiya göndərildiyi səviyyəyə alan kompüterdə çatanadək onun bütün səviyyələrini əks ardıcıllıqla keçir.
Göründüyü kimi, şəbəkədə proqramların "ünsiyyəti" sizin tanışınızla poçt vasitəsilə ünsiyyətinizə çox bənzəyir. Mətni yazdığınız kağız vərəqi yuxarı səviyyədən bir sıra zəruri mərhələni keçərək aşağıya ötürülür. Bu zaman o, xidməti informasiya (müəyyən növ zərf, zərfin üzərində ünvan, poçt indeksi) ilə "örtülür" və müəyyən emala məruz qalır (poçt şöbəsindəki poçtalyon məktubu götürür, zərfin üzərinə markalar yapışdırır, ştempel vurulur, çeşidləmədən sonra isə məktub başqa şəhərə göndərilmək üçün poçt konteynerinə düşür). Bu qayda ilə sizin informasiya ən aşağı səviyyəyə — poçt nəqliyyatına çatır ki, oradan da təyinat məntəqəsinə daşınır. Orada əks proses baş verir: konteyner açılır, məktub çıxarılır, ünvan oxunur və poçtalyon məktubu tanışınıza çatdırır. Sonra isə tanışınız zərfi açıb məktubu çıxarır və mətni oxuyaraq sizin ona vermək istədiyiniz ilkin informasiyanı alır.
İndi gəlin OSI modelinin səviyyələri ilə yaxından tanış olaq.
1-ci səviyyə — Fiziki (Physical). Burada 2-ci səviyyədən (kanal səviyyəsindən) alman strukturlaşdınlmamış verilənlər axınının fiziki mühitlə (elektrik və ya işıq siqnalları şəklində) ötürülməsi həyata keçirilir. Fiziki səviyyə bağlantını (link) dəstəkləməyə cavabdehdir və elektrik, optik, mexaniki və funksional interfeysləri ətraflı (məsələn: gərginliyi, tezliyi, dalğa uzunluğunu, bağlayıcıların növlərini, siqnalların kodlaşdırılma sxemini və s.) təsvir edir.
2-ci səviyyə — Kanal (Data-link). Özündən yuxarıdakı şəbəkə səviyyəsindən (3-cü səviyyədən) aldığı verilənlərin səviyyəyə xətasız ötürülməsini təmin edir. Çünki fiziki səviyyə özü xətaların yoxluğuna zəmanət vermir və verilənləri təhrif edə bilər. İnformasiya bu səviyyədə kadrlara (frame) yerləşdirilir: kadrın başlanğıcında alanın və göndərənin ünvanlan, idarəedici informasiya, sonunda isə ötürülmə zamanı yaranan xətalan aşkarlamağa imkan verən yoxlama cəmi (checksum) olur.
3-cü səviyyə — Şəbəkə (Network). Şəbəkənin istənilən (hətta dünyanın müxtəlif yerlərindəki) nöqtələri arasında rabitənin təmin edilməsinə cavabdehdir. Şəbəkə çoxlu sayda rabitə xətləri ilə birləşdirilmiş ayrı-ayrı şəbəkələrdən ibarət ola bilər. İnformasiya göndərəndən alana həmişə birbaşa marşrutla ötürülmür, yolda o, bir şəbəkədən başqasına yönələ bilər və ya bir adresata müxtəlif marşrutlarla göndərilə bilər. Bu səviyyənin məqsədi informasiyanın verilməsi üçün marşrutu qurmaq, dəstəkləmək və açıq saxlamaqdır.
4-cü səviyyə — Nəqliyyat (Transport). İnformasiyanın bir kompüterdən başqasına çatdırılmasına zəmanət verir. Bu səviyyədə göndərən kompüterdə böyük verilənlər blokları daha kiçik paketlərə bölünür və lazım olan ardıcıllıqla alan kompüterə göndərilir. Alan kompüterdə paketlər yenidən ilkin verilənlər blokları şəklində yığılır.
5-ci səviyyə — Seans (Session). Şəbəkənin müxtəlif kompüterlərindəki iki şəbəkə proqramı arasında bağlantını qurmağa, saxlamağa və bitirməyə imkan verir. Belə bağlantıya şəbəkə seansı deyilir. Bu səviyyə yarımçıq kəsilmiş rabitə seanslarının bərpasına da cavabdehdir. Bundan başqa, insanlar üçün əlverişli olan kompüter adlarının şəbəkə ünvanlarına çevrilməsi (adların tanınması) da beşinci səviyyədə yerinə yetirilir.
6-cı səviyyə — Təqdimat (Presentation). Kompüterlər arasında ötürülən informasiyanın formatını müəyyənləşdirir. Verilənlərin yemdən kodlaşdırılması (informasiyanın mübadilədə iştirak edən bütün kompüterlərin anlayacağı şəklə salınması), sıxlaşdırılması və açılması, şifrləmə və şifrin açılması, şəbəkə fayl sistemlərinin dəstəklənməsi kimi məsələlər burada həll olunur.
7-ci səviyyə — Tətbiqi proqram (Application). Şəbəkədəki kompüterlərdə işləyən tətbiqi proqramlar arasında qarşılıqlı əlaqə interfeysini təmin edir. İstifadəçi məhz bu proqramların köməyi ilə faylların mübadiləsi, elektron poçtun göndərilməsi, uzaqdan erişim və başqa şəbəkə xidmətlərinə çıxış əldə edir.

Müəllif: Ramin Mahmudzadə, İsmayıl Sadıqov, Naidə İsayeva
Mənbə: İnformatika 11 — Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün İnformatika fənni üzrə DƏRSLİK 
Davamı →

Santexnika sistemi elementlərinin təmiri texnologiyası. Sifon

Mənzilə su kəməri xətlərinin köməyi ilə içməli su daxil olur, kanalizasiya vasitəsilə çirkab suları axıdılır.
Vanna otağında, mətbəxdə və ayaqyolunda çanağın altındakı boru çirkab sularını kanalizasiyaya axıdır. Bu boru elə qatlanıb ki, tökülən su əvvəlcə aşağı enir, sonra bir qədər yuxarı qalxır və yalnız bundan sonra yenidən kanalizasiyaya axır. Məhz elə bu, əyilmiş borusu olan qurğu sifon adlanır.
Davamı →

Su təchizatı sistemi elementlerinin təmiri texnologiyası. Axıdıcı çən

Müasir mənzil rahat və bütün avadanlıqlarla təchiz olunmuş yaşayış yeridir. Mənzilin elektrik və havatəmizləmə sistemləri ilə yanaşı, su təchizatı və kanalizasiya (çirkli suların axıb getməsi üçün boru və yeraltı kanallar sistemi) sistemləri də hər bir yaşayış yerinin vacib elementlərindən biridir .
Mənzilin su təchizatı və kanalizasiya sistemi olduqca mürəkkəb mühəndis qurğuları və sanitariya tədbirləri kompleksidir.
Mənzilin su təchizatı suyun su istifadəçilərinə lazım olan miqdarda verilməsidir.
Kanalizasiya sistemi vasitəsilə mənzilin çirkab suları bir mərkəzə yığılır və xaric edilir.
Davamı →

Divar kağızlarının çəkilmə texnologiyası. Divar və tavanların rənglənməsi

İstənilən mənzilin gözəlliyi, əsasən, onun divarlarının tərtibatından asılıdır
Mənzilin interyerini çox əmək və vəsait sərfetmədən, yalnız divar kağızlarını dəyişməklə, gözəlləşdirmək olar.
Divar kağızları zövqlə seçilmiş mənzildə yaşamaq rahat və zövqvericidir.
Divar kağızlarının hansı növləri var?
Müasir inşaat bazarı alıcılaramüxtəlifnövdə divar kağızları təklif edir: kağız əsaslı, velür, tekstil, şüşəlifli, vinil və s. Divar kağızlarının rəng və forma müxtəlifliyi insanı valeh edir. Divar kağızı mənzilin xarakterinə uyğun seçilməlidir, otağın və bütün mənzilin ümumi ahənginə cavab verməlidir.
Davamı →

Tavanın təmiri texnologiyası

İstənilən binanın təmiri məhz tavandan başlayır. Təmir üçün hansı materialların seçilməsindən asılı olmayaraq, hazırlıq işləri eynidir. Yalnız asma və qurulma konstruksiyalı tavanlardan başqa, bütün digər növ tavanlarda təmir aparılanda malalama tələb olunur.
Tavan təmirə necə hazırlanır?
tavanı təmirə hazırlamaq üçün əvvəlcə onu köhnə dekorativ materialların qalıqlarından təmizləmək lazımdır. Bunun üçün tavanın səthi dəmir rəngsaz malası ilə qaşınır, suvanır və son malalama aparılır. Sonrakı işlər təmirin növündən asılı olaraq dəyişir.
Davamı →

Mənzildə aparılan təmir işlərinin texnologiyası. Divarların işlənməsi

Mənzilin təmirində əsas yeri rəngsaz işləri tutur. Təmir zamanı aparılan rəngsaz işləri səthin işlənməsi, divar kağızlarının yapışdırılması və rəngləmədən ibarətdir.
Divarların və tavanın işlənmə texnologiyası hansı mərhələlərlə aparılır?
Divarların işlənməsi bir neçə mərhələdə aparılır: köhnə rəngin və divar kağızlarının təmizlənib çıxarılması, malalama və son malalama.
Təmir işləri aparılarkən divarlardan, qapı və pəncərə çərçivələrindən köhnə yağlı boyanı qaşıyıb təmizləmək lazımdır. Təmir işinə bərkiyib qalmış rəng qatlarının çıxarılması ilə başlamaq lazımdır. Müxtəlifmateriallardan hazırlanmış məmulatlardan rəngin çıxarılması bir neçə üsulla aparılır. Bu üsullar materialın növündən asılı olaraq seçilir.
Davamı →

Elon Musk

Elon Musk 28 iyun 1971-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasında, inzibati paytaxt olan Pretoriyada dünyaya gəlib.

O bütün dünyada yalnızca Tesla Motors şirkətinin yaradılmasında iştirakına görə məşhur deyil. Bu insan daha əvvəllər demək olar ki, bütün dünyanın hazırda istifadə etdiyi bir xidməti yaratmışdır ki, bu nəhəng elektron ödəniş operatoru olan PayPal-dur.

Tesla Motors Elon Musk-ın yeganə texnoloji şirkəti deyil və o 2002-ci ildə yaradılan daha bir nəhəng Space-X şirkəti də ona məxsusdur.

Elon Musk-ın ideyaları bir çox ürəkləri fəth edir. Onu çox zaman Steve Jobs ilə müqayisə edirlər.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi gələcək Tesla Motors şirkətinin yaradıcısı Cənubi Afrika Respublikasının paytaxtında böyüyüb.
Davamı →

Robot - Kəpənəklər

Almanlar tərəfindən düzəldilmiş və canlı kəpənəklərdən heç də fərqlənməyən mini robotlar yaradılıb nəhayət ki. Nəinki onlar öz canlı oxşarlarından fərqlənmir, hətta davranışlarını da təkrarlaryırlar. Uçuş zamanı «GPS- senor» və «infraqırmızı- kameraların» köməyi ilə maneələrdən qaçına bilərlər. Uçuş zamanı bir-birlərinə belə toxunmurlar.
  Bu kəpənəklər cəmi 32 qramdır. Onu hərəkətə «servmotor» və «mini-batereyalar» gətirir. Qanadlarının hərəkəti 50sm-ə qədər çata bilir, bu robotların uçuşunu izləmək sadəcə həzzdir. Yeri gəlmişkən, 4 dəqiqə uça bilirlər bu kəpənəklər və yenidən batereyaları doldurmaq elə də vaxt almır.


{ Bircə bizim də belə bir nüsxəmizi düzəldən olsaydı :) }
Mənbə: naked-science.ru
Davamı →

Ev şəraitində plastik tullantını necə benzinə çevirmək olar?

Bildiyimiz kimi plastik kütlə nəhəng müəssisələrdə təkrarən neftə çevrilir, lakin Yapon ixtiraçı eyni vəzifəni təhlükəsiz və mükəmməl yerinə yetirə bilən stolüstü cihaz inşa etmişdir.

Blest Machine adlanan bu cihaz Akinori İto tərəfindən ixtira edilmişdir. Akinori bildiri ki, bu cihazı yaratmaq fikri uşaq olarkən oynadığı sahələrin yavaş-yavaş yoxa çıxdığını görüməyi olmuşdur. Xüsusilədə Yaponiya kimi əhalisinin sayı çox, lakin ərazi qıtlığı olan bir ölkədə Akinori plastikin təkrar emal prosesini insanlar üçün daha əl çatan etmək qərarına gəlmişdir.

Cihazı işlətmədən öncə plastik tullantıları maşına daxil edib, qapağını kip şəkildə bağlamaq lazımdır. Daha sonra cihazı işə saldıqda temperatur artaraq plastik maddələrin əriməsinə, maye halına və daha sonra isə qaz halına keçməsinə səbəb olur. Yanmadan yaranan qaz borudan keçərək içi maye dolu konteynerə daxil olur. Burada qaz soyudularaq yenidən neftə çevrilir. Daha sonra alınmış neft parçalanmaq üçün yenidən qızdırlaraq benzin, dizel və kerosinə çevrilir. Bir litr benzin almaq üçün bir kiloqram plastik tullantıya ehtiyac vardır.


Ardı →

Mikrodalğalı soba necə hazırlanıb?

Mikrodalğalarla bişirmə fikri ilk dəfə Percy Spencer tərəfindən, radar olaraq istifadə edilməsi planlaşdırılmış «magnetron»un kəşf edilməsiylə 1945-ci illərdə başladı. Percy Spencer, radar dalğaları ilə təcrübə aparan zaman cibindəki şokoladın əriməsini gördü, beləcə mikrodalğa enerjisinin yeməkləri isidə bildiyini kəşf etdi. 1947-ci ildə bu icadın patentini aldı və1.8 metr hündürlüyündə, 340 kq ağırlığında olan mikrodalğalı sobanı hazırladı.
Davamı →