Arqo deyimlər-13

Qarı s.kiləndən sonra tumanbağısını bərk bağlar
-iş işdən keçəndən sonra tədbir alan adamlar haqqında

Qanmazın başına işəsən deyər leysan yağışdır
-qanmazlığın son həddi

Qarı s.kildi, qapı bağlandı
-iş işdən keçdi, hər şey tamamlandı

Qazı qoz, osturağı toz bilir
-yaxşılığı heçə saymaq, öz qəbahətini təmizə çəkmək

Qaçacağı yerdə sıçacağı tutur
-tərs iş görür.

Qərib qoyunun quyruğu götündə olar
-qərib insan qısıla-qısıla gəzər

Qızı zır-zır osturur, anası örtüb bastırır
-öz yaxın adamının ayıblarım təmizə çəkmək

Qanmaz s.k göt yırtar
-ehtirasını cilovlaya bilməyən insan öz başına iş açar (götü yırtılar)

Qaraçı dıllağını tərifləyən kimi
-ucuz malı tərifləyən adama deyirlər

Qamışa gomuş girib
-fısıldayan adama deyirlər, yanıltmac özəlliyi var: gomuşa qamış girib

Qaya-qaya, götünə paya
-başqasına söyüş söymə, cavabında o da səni söyməsin, əks-səda

Qatranı qaynatsan olmaz şəkər, cinsini s.kdiyim cinsinə çəkər
-əsil-nəcabətsiz adam haqqında

Qarğaya poxun dərmandır demişlər, gedib dənizin ortasına sıçmış
-dəyərsiz bir şeyini əsirgəyən insanlara söylənmiş

Qərib it quyruğunu götünə qısıb hürər
-bax: qərib qoyunun quyruğu götündə olar

Qız qızanda tez sönər, vay o gündən dul qıza
-başqa bir variantı: oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza

Qonşu qızı osturqan olar
-qıza gələn elçiyə qonşusu ləkə yaxar, pis sözünü danışar

Qurumsaq ağacdan yonulmur ki?
-yəni, o da zahirən başqa insanlar kimidir, qurumsaqlıq (nadürüstlük) əməldə özünü göstərir

Qorxmaz götə tez s.k girər
-qorxan gözə çöp düşər deyiminin tərsi

Qoduq osturdan, təpiyinə də dözər
-günah işləyən onun cəzasını da çəkər anlamında

Qoyun yaxşı heyvandır, sağanda (südün içinə) qığlamasa

Qoz-qoz oynamaq
-qarşı gəlmək, saya salmamaq

Qozuna qoymamaq
-saya salmamaq

Qozuma ki
saymazlıq ifadəsi

Qəfil osturaq kimi
-bir adam qəfildən görünəndə deyilər

Qoyunun götündən yeni gəlmək
-mədəniyyətsiz olmaq, görüb-götürməmək

Qəhbələr haqqında

Qəhbənin duası müstəcəb olsa göydən s.k yağar
-dua etməklə işinin düzələcəyinə inanan insanlara misaldır

Qəhbə balağından (balalığından) düşmə
-atasının kim olduğu bilinməyən

Qəhbəyə dedilər: niyə qəhbəlik edirsən? dedi: üzümün yumşaqlığından
-utancaqlıq üzündən bir işə qol qoymaq, utancaq olmanın son həddi

Qəhbənin qırx dili olar, qırx duvağı
-yalançı və çoxüzlü olar

Qəhbəyə s.kiş öyrətmək
-bir işin ustasına həmin işi öyrətmək

Qəhbəliklə oğurluğun ömrü qırx gündür
-gec-tez üstü açılacaq

Qudurğan s.k göt yırtar
-qudurğan insanın nəticədə öz götü yırtılar

Qəhbə qaxıncı
-bir dəfə bir qəbahətli iş tutub min il onun qaxıncını yemək

Qəhbənin könlü olsa karvansaranın bacasından verər

Qəhbənin qazancı ənlik-kirşana gedər
-fühuşla qazanılan pulun bərəkəti olmaz

Qəhbə min qapıda dadar, bir qapıda yatmaz

Qəhbənin tobası (tövbəsi) kol dibini görənə qədərdir

Qəhbə-götvərən zəmanəsidir. Quşu götündən vurur
-bir adamın çox sərrast olduğuna lağ mənasında deyilər

Həmçinin bax:

0 şərh