Alıqışlar

 • Allah köməyin olsun
 • Allah rəhm eləsin. Allah saxlasın. Allah dadına yetsin
 • Allah canaa qıymasın
 • Allah canıı (balaa, dədəə, nənəə)saxlasın
 • Atan (anan) rəhmətdə
 • Allah bədnəzərdən (mərdiməzardan) saxlasın
 • Pis gözdən uzaq olasan
 • Ömrün uzun olsun
 • Ömrün Arazca olsun
 • Sinəndə ağ tük bitsin
 • Sinən dağ görməsin. Bala dağı görməyəsən
 • Ağsaqqal ulasan. Pir ulasan
 • Duru sular(axar sular) qabağaa çıxsın
 • Neynım-neceleyim demeyasan
 • Yolun açıq ulsun. Xoş getdin. Yaxşı yoı
 • Sağ-salamat gedəsən
 • Salamat qalın
 • Dədəli, nənəli (atalı, analı) böyüyəsən
 • Atan, anan qazancı yesin (görsün)
 • Ruzulu olasan
 • Halal çörəkli olasan
 • Süfrən dolu olsun
 • Qonaqlı-qaralı olasam
 • Qapın həmişə açıx olsun
 • Allah səni xuşbax elasın
 • Bəxtin gözəl olsun
 • Bala dağı görmeyasan
 • Atan-anan dağını görməsin
 • Maşallah
 • Allah qoysa, İnşallah. İnşallah
 • İşin irəli, Qoluna qüvvət
 • Allah qüvvət versin
 • Ağzın şirin olsun
 • Əlin, qolun var olsun
 • Allah, qəriblikdə olanıı yetirsin
 • Ümid evi olasan
 • Həmişə toyda. Həmişə xeyir işdə
 • Qapına şənliyə gələk
 • Oğul (nəvə) töyu görəsən
 • Mübarəkdir. Təbrik edirəm
 • Oğullu-qızlı olsunlar
 • Gözün dolu görəsən
 • Aydınlıqda olasan. Gözün aydın
 • Can sağlığıynan
 • Yüz beləsini dağıdasan
 • Xuş galmısan
 • Yaxşı yul, Yulun açıq ulsun
 • Allah əvəzini versin
 • Allah, gözüü yaşlı quymasın
 • Uğul, uşaq (nəvə) sahibi ulasan
 • Yüz yaşeyasan
 • Halal südəmmişi qabağaa çıxsın
 • Mərdi-məzardan uzax ulasan
 • Allah. Səni mərdi-məzardan uzax elasın
 • Anaa südü halal olsun
 • Hörmətin artıq olsun
 • Bərəkətli olsun
 • Canın bəla görməsin
 • Allah sınıqlıq verməsin
 • Allah bu tük üstə saxlasın
 • Allah sənə min şükür
 • Səni verənə şükür (qurban)
 • Allah qazananıı saxlasın
 • Min budaq olasan
 • Ölənlərin rəhmətdə
 • Yurtda-yuvada qalasan
 • Allah xəta-bəladan uzax elasın
 • Bir quyub, min götürəsən
 • Getdiyin yerdə yarıyasan
 • Allahın nəzərində ulasan
 • Allah gözdən salmasın
 • Başın-dişin ağrımasın
 • Nubaranlığa çıxasan
 • Böyük kişi olasan
 • Heç darda qalmayasan
 • Payın çux olsun
 • Anaa südü kimi halal olsun
 • Evin abadan
 • Bir olsun, pirricə olsun
 • Doyunca işlədəsən
 • Könül xuşluğuyla
 • Şirin ağızla yeyəsən
 • Əlin-qulun var ulsun
 • Qədəmlərin mübarək
 • Ayaqların yüngül ulsun
 • Şadlıq aparasan
 • Sağ əlin bizim başımıza
 • Ayaqların ruzulu ulsun
 • Qoşa qarıyasız (yarıyasız)
 • Allah eləməsin
 • Allah pis gün verməsin (göstərməsin)
 • Allaha pənah
 • Allah var, rəhmi var
 • Dostun dost olsun, düşmənin puç olsun
 • Mərdiməzardan uzax olasan. Pis gözdən uzaq olasan
 • Bədnəzərə gəlməyəsən
 • Allah sağ gözü sol gözə möhtac eləməsin
 • Allah sən düşmənə möhtac eləməsin
 • Allah rahat ölüm versin
 • Allah ağlıı almasın. Allah ağıl versin. Allah səbir versin
 • Yastığın yüngül olsun
 • Qapında toy çalınsın. Böyük toyun görəsən
 • Xoş sədan gəlsin
 • Mal-dövlət sahibi olasan
 • Allah cibəə bərəkət versin
 • Allah ruzuu başınnan töksün
 • Allah zəhmətii itirməsin
 • Verdiyii Allah əfsənətə salsın
 • Allah qəlbinə gorə versin… və sair...

Mənbə: Nüvədi kəndinin folkloru
Müəllif: Əli Vəlioğlu, [email protected]

 

2 şərh

asel
Bunlar andiçmələr yox, alqışlardır
azadmamedov90
ela yazilardir..eziyyetinize gore sag olun…