Söyüşlər

 • İt balası. Köpey oğlu
 • Qancığın balası (qızı)
 • Eşşək oğlu. Eşşəyin balası. Eşşəyin qızı
 • Donuz oğlu. Donuzun balası. Donuzun qızı
 • Ayı oğlu. Ayı balası
 • Meymun oğlu
 • Çaqqal. Çaqqal oğlu
 • Var-yoxuna lənət. Ataa lənət
 • Tula balası. Tula oğlu. Tulanın qızı
 • Tüpürüm böygüü üzünə
 • Sıpa. Sıpanın balası
 • Qodux. Qoduğun oğlu. Qoduğum balası
 • Burnu yarılmamış sıpa
 • Burnu yarılmış eşşək
 • Qatır oğlu, qatır
 • Pozğun. Pozğun oğlu. Pozğumum qızı
 • Dığa. Dığanın oğlu. Dığanın qızı. Ermənidən əskiy. Erməni tulası
 • Haxçiyh. Haxçiyin qızı (ermənicə haxçıq-qız,dığa oğlan deməkdir).
 • Var-yoxaa lənət
 • Simasız
 • Oğraş
 • Quldur. Quldurun balası. Quldur oğlu
 • Oğru. Oğru köpəyoğlu
 • Haram köpəyoğlu. Haramzadə köpəyoğlu
 • Düzlər oğlu
 • Gədə. Gədə oğlu
 • Murdar oğlu. Nurdar köpəkoğlu
 • Qurumsax. Qurumsax oğlu. Qurumsax köpəkoğlu
 • Namussuz. Namussuz oğlu..
 • Yaltaq. Yaltaq köpəkoğlu
 • Satqın. Satqın köpəkoğlu
 • İşbiyon. İşbiyon köpəkoğlu
 • Xəbərçi oğlu, xəbərçi. Xəbərçi köpək oğlu
 • Bic köpək oğlu
 • Həyasız. Həyasız oğlu, həyasız. Həyasız köpəkoğlu
 • Kaftar. Kaftar köpəkoğlu
 • Gorbagor. Gorbagor köpəkoğlu
 • Qeyrətsiz. Qeyrətsiz köpəkoğlu
 • Yetim oğlu, yetim
 • Görməmiş köpəkoğlu
 • \ Ac köpəkoğlu
 • Xəsis köpəkoğlu
 • Yaramaz oğlu, yaramaz. Yaramaz köpəkoğlu
 • Yarıtmaz köpekoğlu
 • Mərdiməzar köpekoğlu
 • Kələkbaz köpekoğlu
 • Sümsük köpeyoğlu. Qarınqulu köpəkoğlu
 • Eşşək boyunlu. Eşşək boyunlu köpəkoğlu. Sıpa köpeyoğlu
 • Zatı qırıq. Zatıqırıq köpeyoğlu
 • Xeyrə-şərə yaramaz köpeyoğlu
 • Xəsis oğlu, xəsis. Xəsis kopəkoğlu
 • Simic oğlu, simic. Simic köpəkoğlu
 • Qapılarda sülənən köpəkoğlu. Sülə köpeyoğlu. Sülə oğlu, sülə
 • Ziqqı oğlu, zıqqı. Zıqqı köpeyoğlu
 • Qanmaz köpekoğlu. Xıxı köpeyoğlu
 • Quldur köpəkoğlu
 • Kəmfürsət köpəkoğlu. Civəllağı köpeyoğlu
 • Girəvəçil köpəkoğlu
 • Kaftar. Kaftar köpəkoğlu. Kaftarın qızı
 • Haramın olsun. İt qanı olsun
 • Tümbətümün oğlu. Tümbətümün qızı
 • Biovza oğlu. Biovza köpəkoğlu
 • Kor köpəkoğlu
 • Zarafatı qanmayan köpəkoğlu… və sair...

Mənbə: Nüvədi kəndinin folkloru
Müəllif: Əli Vəlioğlu, [email protected]

0 şərh