Bloqun adı

Linqvistika və nitq

Nitq, natiqlik (ritorika) və xarici dillərin quruluşu, linqvistik məsələlər haqqında rubrika

İnfoqrafika

Təsvirli, əyani-vəsaitli xəbər, məlumat, informasiyalı bloq

ŞƏHİDLƏR

Şəhidlərimiz haqqında ümumi məlumat

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,

Uşaq tərbiyəsi

uşaq tərbiyəsi, uşaq psixologiyası, uşaq yetişdirmək, ağıllı uşaq, tərbiyəli uşaq

Esse

esselər, məqalələr, müxtəlif müəlliflərin maraqlı yazıları

Video Bloq

Maarifləndirici yöndə olan Azərbaycan video bloqları.

Sorğu-Topik

Cəmiyyəti Maraqlandiran Bəzi məsələlər bu bloqda Sorğu-Topik Halında nəşr ediləcək…

Ordan- burdan

Maraqlı, xoş təsir bağışlayan

unFormal

Üsyan

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLARIMIZ

İşğal olunmuş rayonlarımız haqqında ümumi məlumat

MİLLİ QƏHRƏMANLARIMIZ

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları haqqında ümumi məlumat

İnsan resursları (kadrlar)

Kadrlar, kargüzarlıq, əmək məcəlləsinə uyğun bütün qanunvericilik

ALLAH DEMEK

Kasıb bir oğlan padşahın qızına aşiq olur. Ancaq bu arzusunun əlçatmaz olduğunu anladığı üçün pərişan halda gəzib-dolaşır. O, bir dəfə ağsaqqal bir...

Şeirlər Toplusu

Şeirlər Toplusu

Publisistika

məqalələr, esselər, tənqidi məqalələr, satirik məqalələr

Xalq təbabəti

Alternativ tibb, xalq təbabəti vasitələri, türkəçarələr, bitkilərlə müalicə

Yoldakı daş

Qədim zamanlarda bir kral, saraya gələn yolun üzərinə böyük bir qaya parçası qoydurmuş, özü də pəncərəyə oturmuşdu. Baxaq nələr olacaq?Ölkənin ən...

Tətbiqi Kulturologiya

Tətbiqi kulturologiya-insan və cəmiyyət, şəxsiyyətin formalaşması haqqında elmdir.

Tamamla... (mistik triller)

Fərhad Məmmədovun mistik trilleri. Hekayə ardıcıl üç suiqəsd hadisəsindən bəhs edir.Hər suiqəsd hadisəsindən sonra qətl yerində qeyri-adi sarı...