Bloqun adı

Yuxu yozmaları

Yuxuda nə gördün? Yuxumun mənası nədir? Nəyə görə yuxu görürük? Yuxu yozmaları nə qədər düzgündür? Keçmişdən günümüzə kimi bu suala cavab...

Linqvistika və nitq

Nitq, natiqlik (ritorika) və xarici dillərin quruluşu, linqvistik məsələlər haqqında rubrika

İnfoqrafika

Təsvirli, əyani-vəsaitli xəbər, məlumat, informasiyalı bloq

ŞƏHİDLƏR

Şəhidlərimiz haqqında ümumi məlumat

Video Bloq

Maarifləndirici yöndə olan Azərbaycan video bloqları.

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,

Uşaq tərbiyəsi

uşaq tərbiyəsi, uşaq psixologiyası, uşaq yetişdirmək, ağıllı uşaq, tərbiyəli uşaq

unFormal

Üsyan

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLARIMIZ

İşğal olunmuş rayonlarımız haqqında ümumi məlumat

Ordan- burdan

Maraqlı, xoş təsir bağışlayan

Sorğu-Topik

Cəmiyyəti Maraqlandiran Bəzi məsələlər bu bloqda Sorğu-Topik Halında nəşr ediləcək…

MİLLİ QƏHRƏMANLARIMIZ

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları haqqında ümumi məlumat

Esse

esselər, məqalələr, müxtəlif müəlliflərin maraqlı yazıları

İnsan resursları (kadrlar)

Kadrlar, kargüzarlıq, əmək məcəlləsinə uyğun bütün qanunvericilik

Xalq təbabəti

Alternativ tibb, xalq təbabəti vasitələri, türkəçarələr, bitkilərlə müalicə

ALLAH DEMEK

Kasıb bir oğlan padşahın qızına aşiq olur. Ancaq bu arzusunun əlçatmaz olduğunu anladığı üçün pərişan halda gəzib-dolaşır. O, bir dəfə ağsaqqal bir...

Şeirlər Toplusu

Şeirlər Toplusu

Yoldakı daş

Qədim zamanlarda bir kral, saraya gələn yolun üzərinə böyük bir qaya parçası qoydurmuş, özü də pəncərəyə oturmuşdu. Baxaq nələr olacaq?Ölkənin ən...

Tətbiqi Kulturologiya

Tətbiqi kulturologiya-insan və cəmiyyət, şəxsiyyətin formalaşması haqqında elmdir.

Tamamla... (mistik triller)

Fərhad Məmmədovun mistik trilleri. Hekayə ardıcıl üç suiqəsd hadisəsindən bəhs edir.Hər suiqəsd hadisəsindən sonra qətl yerində qeyri-adi sarı...