Bloqun adı

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,

Uşaq tərbiyəsi

uşaq tərbiyəsi, uşaq psixologiyası, uşaq yetişdirmək, ağıllı uşaq, tərbiyəli uşaq

ŞƏHİDLƏR

Şəhidlərimiz haqqında ümumi məlumat

İnfoqrafika

Təsvirli, əyani-vəsaitli xəbər, məlumat, informasiyalı bloq

Baba Pünhan "aynası"

Xalqımızın dahi satirik şairi, qəzəxanı Baba Pünhanın əsərlərinin təqdimatı üçün yaranan bloq

Esse

esselər, məqalələr, müxtəlif müəlliflərin maraqlı yazıları

Video Bloq

Maarifləndirici yöndə olan Azərbaycan video bloqları.

unFormal

Üsyan

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLARIMIZ

İşğal olunmuş rayonlarımız haqqında ümumi məlumat

İnsan resursları (kadrlar)

Kadrlar, kargüzarlıq, əmək məcəlləsinə uyğun bütün qanunvericilik

Ordan- burdan

Maraqlı, xoş təsir bağışlayan

Publisistika

məqalələr, esselər, tənqidi məqalələr, satirik məqalələr

Xalq təbabəti

Alternativ tibb, xalq təbabəti vasitələri, türkəçarələr, bitkilərlə müalicə

Sorğu-Topik

Cəmiyyəti Maraqlandiran Bəzi məsələlər bu bloqda Sorğu-Topik Halında nəşr ediləcək…

ALLAH DEMEK

Kasıb bir oğlan padşahın qızına aşiq olur. Ancaq bu arzusunun əlçatmaz olduğunu anladığı üçün pərişan halda gəzib-dolaşır. O, bir dəfə ağsaqqal bir...

allah

allaha inam

MİLLİ QƏHRƏMANLARIMIZ

Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları haqqında ümumi məlumat

Yoldakı daş

Qədim zamanlarda bir kral, saraya gələn yolun üzərinə böyük bir qaya parçası qoydurmuş, özü də pəncərəyə oturmuşdu. Baxaq nələr olacaq?Ölkənin ən...

Tətbiqi Kulturologiya

Tətbiqi kulturologiya-insan və cəmiyyət, şəxsiyyətin formalaşması haqqında elmdir.

Şeirlər Toplusu

Şeirlər Toplusu