Bloqun adı

Esse

esselər, məqalələr, müxtəlif müəlliflərin maraqlı yazıları

allah

allaha inam

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, BMT-nin quruluşu BMT-nin ixtisaslaşdırılmış təşkilatları

insan orqanizminin inkişafı

orqanizm,orqanlar.hüceyrə və toxumalar insan orqanizminin inkişafı

Türk əsilli ruslar

filologiya elmləri doktoru,türkoloq Minəxanım Təkləlinin kitabının əsasında ruslar kimi tanıdığmız,amma əslən türk olan insanlar haqqında

elektron biznes

elektron ticarət,elektron bankinq, binesdə informasiya texnologiyaları, elektron hesablaşma, e-commerce,elektron-kommersiya

Vergi

Vergilər və vergi sisteminin əsasları.Vergi qanunvericiliyi haqqında məlumat.Vergidən yayınmaq yolları:)

litosfer

Litosfer Yerin quru təbəqəsidir. Yerin relyefi,dağları,düzənlikləri,Yerin quruluşu litosferdə öyrənilir. Zəlzələlər,vulkanlar,Yer səthindəki...

Atmosfer

Atmosfer-Yerin hava təbəqəsidir.Atmosferin quruluşu,temperatur,yağıntılar,külək haqqında

İmadəddin Nəsimi

İmadəddin Nəsiminin şeirləri

Ölümlər

Ölüm faktları,qeyri-adi ölümlər ,dəfn adətləri və s.

idman fiziologiyası

idmançı qidası, əzələ fəaliyyəti, idmançının orqanizmi, enerji mübadiləsi

Uşaq ədəbiyyatı

uşaq ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatından incilər,

Materiklər və qitələr

Yerin materiklərinin sayı altıdır: Afrika,Antarktida,Avstraliya,Şimali Amerika,Cənubi Amerika,Avrasiya.

Publisistika

məqalələr, esselər, tənqidi məqalələr, satirik məqalələr

Dünya iqtisadiyyatı

Dünya iqtisadiyyatına aid çoxlu məlumatları bu bloqdan tapa biləcəksiniz.

Uşaq tərbiyəsi

uşaq tərbiyəsi, uşaq psixologiyası, uşaq yetişdirmək, ağıllı uşaq, tərbiyəli uşaq

Beynəlxalq hüquq

Dünya ölkələrinin hüququ: qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq prinsipləri

Hidrosfer

Hidrosfer Yerin su təbəqəsidir.Dünya okeanı,dənizlər,çaylar,buzlaqlar hidrosferin tədqiqat obyektidir.

Milli idman oyunları

Azərbaycanda xalq oyunları şahmat, nərd, çövkən, qopuq, şatır, milli güləş