Bloqun adı

Maliyyə və bank işi

Maliyyə-kredit sisteminin əsasları və bank işinə aid maraqlı məlumatlar.

Bürclər

Bürclər haqqında ən vacib məlumatlar və bürclərin xasiyyəti haqqinda.Zodiak bürclərinin qoroskopu....

İnqilabi fikirlər

İnqilab haqqında hər şey. Gəlirik!

İslam tarixindəki şəxslər

İslamda böyük rol oynamış şəxslərin həyatı,bioqrafiyası Xəlifələr, imamlar, alimlər, əhli-Sünnə,

Fizika

Fizika elmi və fizikanın qnaunlar. Müxtəlif fiziki kəmiyyətlər və fizika anlayışları.

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası

Azərbaycan tarixi-siyasi cografiyası. Azərbaycanın qədim,orta əsrlər,yeni və müasir dövrdə tarixis-siyasi coğrafiyası, inzibati-siyasi bölgüsü...

Molla Nəsrəddin

Molla Nəsrəddin aid hekayələr.

İntellekt və təhsil

Ağıllı olmaq üçün insana yüksək intellekt və yaxşı təhsil lazımdır.Allaha şükür,o da bizdə var.

qədim Yunanıstan

antik dövrün tarixi,Qədim Yunanıstan haqqinda məlumat: qədim yunanlar,ellin mədəniyyəti. İran-yunan müharibələri və yunanların dünya tarixində...

islam tarixi

İslam tarixi

UNIVERSAL BLOQ

Universal bloq

Tətbiqi Kulturologiya

Tətbiqi kulturologiya-insan və cəmiyyət, şəxsiyyətin formalaşması haqqında elmdir.

Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsi

Bu bloqda Məntiq və Arqumentasiya nəzəriyyəsinə aid yazılar toplanacaq.

fotoanonslar

Qalereyada yeni albom yaradanlar bu barədə ətraflı topik yazmaq üçün bu bloqa üzv olsun.

Türkiyənin tarixi

Türkiyə cümhuriyyətinin tarixi, onun xarici və daxili siyasəti

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

Beynəlxaq iqtisadi münasibətlər,beynəlxalq maliyyə qurumları,

ibtidai icma dövrü

ən qədim tarix, yığıcılıq və ovçuluq, neolit,paleolit dövrü, insanların təkamülü

kompüter və hardware

kompwterin aparat təminatı,kompüter hissələri

şəxsi gigiyena

xəstələrə qulluq, tibbi yardım,xalq təbabəti,

Psixoloji və IQ testlər

Bəzi maraqlı testlər.